Ordinær drift i helse- og omsorgstjenesten

Helse- og omsorgsinstitusjonene i Drammen kommune går til ordinær drift etter å ha vært på grønt beredskapsnivå den siste uka.

Dette betyr at tjenestene gis som normalt.

Drammen sykehus har varslet at de går fra gult til grønt beredskapsnivå.