Samler hjelpemiddellageret i Mjøndalen

Hjelpemiddellageret i Drammen kommune har flyttet til Evjegata 13 i Mjøndalen.

Hyller med ulike hjelpemidler inne på et lager
BILDE: Hjelpemiddellageret i kommunen er samlet i Evjegata 13.

Kommunen har et eget lager med enkle hjelpemidler som kan lånes gratis av innbyggere med midlertidig nedsatt funksjonsevne etter skade, sykdom og andre årsaker.

Hjelpemidlene kan bidra til å gjøre hverdagen enklere, og kan lånes for en kortere eller lengre periode. Eksempler på hjelpemidler man kan låne er rullatorer, dusjkrakker, toalett-forhøyer eller manuelle rullestoler. Det er NAV som har ansvar for hjelpemidler til innbyggere som har et varig behov, men kommunen er ansvarlig for å hjelpe innbyggere med å søke om dette. Kommunen har også ansvar for utkjøring av hjelpemidler fra NAV via hjelpemiddellageret. 

Mer egnet

Før kommunesammenslåingen var det egne lagre for hjelpemidler i de tidligere kommunene Svelvik, Nedre Eiker og Drammen. Nå samles alt i ett hjelpemiddellager. 1. november var driften i gang i Mjøndalen.

– Dette lokalet er større og etter oppussing mer egnet enn tidligere lokaler, og flere kan parkere på utsiden og hente hjelpemidler, sier Eilin Ekeland, virksomhetsleder Aktivitet og rehabilitering.

Lettere å hente selv

Ekeland understreker at de som har behov for å få hjelpemidler kjørt hjem til seg, fortsatt vil få tilbud om det. Samtidig vil det også være et mindre lager i Svelvik.

Med et egnet lager og gode muligheter for at innbyggere kan hente hjelpemidler når det selv passer dem, er målet at systemet med utlevering blir enda mer effektivt.

– På sikt ønsker vi å utvide åpningstidene, slik at innbyggere kan bestemme når de vil komme innom, også på kveldstid.

Nå i starten vil åpningstiden foreløpig være fra klokka 11 til 15, mandag til fredag. Les mer om utlån av hjelpemidler.