Bybrua skal bygges som planlagt

Kommunestyret har vedtatt at byggingen av Bybrua skal gjennomføres som planlagt og har godkjent en ny kostnadsramme.

Skisse av ny bybru i Drammen
BILDE: Skisse av ny bybru i Drammen.

I slutten av februar ble det klart at kostnadene til ny bru ville bli vesentlig høyere enn det som er satt av i gjeldende handlings- og økonomiplan. Foreløpig er det satt av 780 millioner kroner til byggingen av ny bru, men etter anbudskonkurransen er det klart at prisen ligger på 1,4 milliarder kroner i 2022-priser. Kommunestyret har nå godkjent den nye kostnadsrammen, og denne innarbeides i handlings- og økonomiplan for perioden 2023-26 som vedtas til høsten.

Byggestart for den nye bybrua blir våren 2022, og arbeidet koordineres med Bane NORs byggeprosjekt på Drammen stasjon.