Grunnundersøkelser for ny bybru

Tirsdag startet arbeidet med å sikre seg mer kunnskap om grunnforholdene i forbindelse med ny bybru i Drammen.

Arbeidet med supplerende grunnundersøkelser i og ved Drammenselva i forbindelse med ny bybru i Drammen, startet denne uken.

Kunnskap om grunnforholdene er en sentral del av enhver byggeprosess, og supplerende grunnundersøkelser gjøres nå for å få mer kunnskap om grunnforholdene. Med grunnforhold menes blant annet dybde til berg, klassifisering av løsmasser, lagdeling i grunnen, informasjon om forurenset grunn, bestemmelse av grunnvannstand, med mer.

Når man vet hva som finnes i bakken under byggestedet kan man prosjektere riktige løsninger. Det vil blant annet si hvor dypt konstruksjonene skal forankres, hvilke dimensjoner konstruksjonene skal ha, materialvalg, med mer.

Holmennokken er først ut, som er planlagt å være riggområde for bybrua. Her undersøkes det forhold på stedet slik at man kan planlegge bruken. 

Tirsdag og onsdag ble det boret i krysset mellom Øvre- og Nedre Strandgate. Det vil si rett nedenfor og overfor bybrua.

Fra og med mandag neste uke vil undersøkelsene foregå fra elva. Da vil borerigg på flåte være synlig i bybildet er ukes tid fremover.

Fältgeoteknikk utfører jobben på vegne av Drammen kommune. Dette er en del av prosjekteringen for ny bybru.