Takker for seg som ordfører

Tirsdag 10. oktober overlater Monica Myrvold Berg ordførerkjedet til Kjell Arne Hermansen og går tilbake til lederjobben hun har i drammensskolen. Sånn sett var det kanskje helt naturlig at det siste virksomhetsbesøket hun gjennomførte som ordfører, var på én av kommunens skoler.

Sist endret:

Drammens ordfører 2020-2023 Monica Myrvold Berg.
Monica Myrvold Berg takker for seg som ordfører i Drammen kommune.

Dagen før ordførerskiftet besøkte hun Brandengen skole hvor temaet var gratis skolemat. For ett år siden besøkte hun den samme skolen for å få se hvordan prosjektet ble gjennomført. Nå har hun vært tilbake og hørt om hvordan endringene som ble gjort i prosjektet har gått.

– Vi vet at mat er viktig for god læring. Tidligere fikk elevene mat til lunsj, mens de nå har fått frokost og muligheten til å lage seg matpakke til lunsjen senere på dagen. Med skolematprosjektet sørger vi for at alle kan få det samme utgangspunktet for læring gjennom skoledagen. Dette er et prosjekt vi er stolte av, og jeg skulle gjerne ha sett at tilbudet ble utvidet til alle skolene i Drammen kommune, sier den avtroppende ordføreren.

Ordfører Monica Myrvold Berg og Stine Brastad Blekkan.
Ordfører Monica Myrvold Berg besøkte mandag Brandengen skole hvor temaet var gratis skolemat. Fagleder for kultur ved Knutepunkt Strømsø Stine Brastad Blekkan var til stede som representant for områdesatsingen Strømsø 2030 som skolematprosjektet er en del av.

Fire spesielle år

Monica Myrvold Berg kan se tilbake på fire spesielle år som Drammens kommunes fremste folkevalgte. Årene er blitt nokså annerledes enn hun så for seg i oktober 2019 da hun ble den første ordføreren i nye Drammen kommune.

– Vi var nok mange som var spente på det som lå foran oss. Vi folkevalgte hadde høye ambisjoner, og innbyggerne hadde kanskje enda høyere forventninger. Dessverre ble den første tiden etter kommunesammenslåingen i veldig stor grad preget av pandemien. Jeg er stolt over måten vi håndterte denne på i Drammen kommune, men jeg skulle nok ønske det heller hadde vært mulig å bruke tiden på å utvikle kommunen og tjenestene og være ute og møte både innbyggere, frivillige lag og foreninger, næringslivet og de ansatte, sier Monica Myrvold Berg.

Nettopp disse møtene er noe av det den avtroppende ordføreren tar med seg som de beste minnene fra ordførertiden. Hun skryter av alle som gjør en innsats for å utvikle lokalsamfunnene.

– Det er mange som gjør en formidabel innsats rundt omkring i kommunen og bidrar til at Drammen kommune er et godt sted å leve. Det er mange som fortjener en stor takk fra oss andre, enten de driver med frivillig arbeid og legger til rette for at vi har et godt fritidstilbud, om de driver næringsvirksomhet og sørger for arbeidsplasser eller de jobber i kommunen og sørger for at vi har et godt tjenestetilbud til alle innbyggerne, sier Monica Myrvold Berg.

Roser kollegene i kommunestyret

Hun er Arbeiderpartiets kandidat til ordførervervet når ny ordfører skal velges tirsdag 10. oktober, men hun er samtidig klar over at det ikke blir fire nye år med ordførerkjedet. Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Pensjonistpartiet er enige om en samarbeidsavtale og at Kjell Arne Hermansen blir den nye ordføreren.

– Jeg skulle selvfølgelig gjerne ha fortsatt som ordfører. Men ut fra valgresultatet var det ikke noen stor overraskelse at det kom til å bli et skifte. Jeg er stolt av det norske demokratiet, og noe av det jeg er veldig glad for, er at vi gjennomfører maktskifter på en ryddig og respektfull måte. Vi kan være uenige om politikken, men vi legger til rette for at de som kommer etter oss, skal ha de beste forutsetninger for å lykkes, sier Monica Myrvold Berg.

Selv om det har vært politiske motsetninger i kommunestyret og ordskiftet tidvis har vært hardt, både i og utenfor kommunestyresalen, skryter hun av sine folkevalgte kolleger. Hun mener at de folkevalgte får altfor mye kritikk og for lite anerkjennelse.

– Vi skal selvfølgelig tåle diskusjon og kritikk for valg vi tar. Men du finner ikke én folkevalgt i kommunestyret i Drammen som ikke går til møtene med ønske om å gjøre Drammen kommune til et enda bedre sted. Ja, vi har ulike prioriteringer og forskjellig syn på hva som er de beste løsningene, men ingen bør mistenke noen av oss for ikke å ønske både innbyggere og næringsdrivende det beste. I mange tilfeller brukes det harde ord, og angrepene på de folkevalgte fokuserer for mye på person og ikke sak. Det synes jeg ikke noe om. Hvis vi skal ha et godt folkestyre og sikre at mange vil delta som folkevalgte, bør vi tenke gjennom hvilke ord som brukes og hvilke merkelapper som settes på dem man er uenige med, sier hun.

Ordfører Monica Myrvold Berg i kommunestyresalen i Drammen rådhus. Kommunestyrerepresentanter sitter på plassene sine, mens ordfører står i front.
Kommunestyret samlet 14. juni 2023.

Monica Myrvold Berg legger ikke skjul på at det har vært mange vanskelige saker og dermed også vanskelige beslutninger i årene hun har sittet som ordfører. Hun er fornøyd med mye av det som er gjort og som har skjedd i Drammen kommune de siste årene. Andre ting er hun ikke like fornøyd med.

Hun påpeker at det i etterpåklokskapens lys alltid er ting som kunne vært gjort annerledes.

– Det er mange saker å ta stilling til, og noen ganger må beslutninger fattes i løpet av kort tid. I tillegg er vi en kommune med lavere inntekter enn mange andre kommuner på vår størrelse. Det betyr at vi må prioritere hardere for å bruke de pengene vi har, på en best mulig måte. Jeg tror at den nye ordføreren og det nye flertallet i kommunestyret vil oppleve mye av det samme fremover som vi har gjort de siste fire årene, sier Myrvold Berg

Tilbake til skolen

Etter at tiden som ordfører er over går ferden tilbake til lederjobben i drammensskolen for Monica Myrvold Bergs del. Det ser hun fram til.

– Alle som kjenner meg, vet hvor opptatt jeg er av barn og unges oppvekstvilkår. Det har vært utrolig givende å få være ordfører, men det å jobbe i skolen og gi læring til barn og unge er akkurat like givende. Jeg ser fram til å møte både elevene og lærerkollegene i det daglige igjen, sier hun.

Fra ordførerstolen i kommunestyresalen har hun mange ganger uttrykt sin takknemlighet overfor de ansatte i kommunen og den jobben som gjøres hver dag for å gi innbyggerne et best mulig tjenestetilbud.

– Nå skal jeg gjøre mitt for at den nye ordføreren skal bli like stolt av de ansatte i kommunen og innsatsen de hver dag legger ned for Drammens innbyggere som det jeg selv har vært, lover Monica Myrvold Berg.