Vasshella rehabiliteres – stengt for bading

Vasshella i Solbergelva skal rehabiliteres og det vil ikke være mulig å bade der i år. Dammen er tappet ned og vil av sikkerhetsmessige grunner ikke bli fylt opp igjen denne sommeren. Etter rehabilitering vil det bli bedre tilrettelagt for bading.

Sist endret:

Bilde som viser en dammen Vasshella uten vann.
Dammen Vasshella skal rehabiliteres og vil være nedtappet hele 2024.

Kommunen har fått en del henvendelser fra badelystne innbyggere i Solbergelva som ønsker at Vasshella kan fylles opp slik at man får badet. Av sikkerhetsmessige årsaker er det besluttet å ikke fylle opp Vasshella i påvente av rehabilitering som starter opp i august. Dammen blir stengt for publikum i hele 2024.

Bekymret for sikkerheten

Kommunen har tidligere vært bekymret for sikkerheten til badegjestene ved Vasshella. Dammen er i utgangspunktet stengt for ferdsel, men det blir laget hull i gjerdene gang på gang. Kommunen har ikke klart å hindre bading fra dammen, og det er særlig hopping fra damhuset som er problematisk. For å unngå en ulykke, vil dammen derfor ikke fylles opp i år.

Bedre tilrettelagt for bading

Vasshella vil åpnes for badeglade innbyggere i 2025. 

Når dammen rehabiliteres, vil damhuset rives. Det blir tilrettelagt for bading på østsiden av dammen, ved at det felles inn trapp i en ny betongplate. Det vil også bli lagt til rette for bading fra dammen med stupebrett og mulighet for å komme seg trygt opp fra vannet. 

3D- utsnitt som viser dammen Vasshella etter rehabilitering, men ny gangbru og rekkverk.
Oppgradering: 3D- utsnitt som viser dammen Vasshella etter rehabilitering.

Om Vasshella

Dam Vasshella ble bygget i perioden 1912-1913 og var tidligere inntaksmagasin til drikkevannsforsyningen i Drammen. Dammen har en total lenge på 141 meter og en maksimal høyde på 7 meter.

Dammen skal rehabiliteres fordi den ikke tilfredsstiller damsikkerhetsforskriftens krav til stabilitet og flomavledningskapasitet.

Dammen vurderes som kulturminne. Det vil bli lagt vekt på å beholde det estetiske uttrykket av dammen i størst mulig grad.

Dammen vasshella med granittblokker.
Vasshella før rehabilitering.

Spørsmål

For eventuelle spørsmål, kontakt prosjektleder Erik Udnæs, e-post: erik.udnaes@drammen.kommune.no

Andre badeplasser

Selv om det i sommer ikke blir mulig å ta seg en dukkert i Vasshella, finnes det mange andre badeplasser, enten du foretrekker ferskvann, elv eller fjord.