Flagging

Drammen kommune har utarbeidet et eget flaggreglement for å samordne og klargjøre hvordan den kommunale flaggingen skal utføres.

Lov om flagging på kommunenes offentlige bygninger ligger til grunn for Drammen kommunes retningslinjer for flagging på kommunens bygninger, eiendommer og kommunale institusjoner.

Flagging etter avtale/søknad

Dersom ulike arrangører ønsker å bruke kommunale flaggstenger i forbindelse med arrangementer og markeringer, må tillatelse til dette innhentes fra kommunen i god tid før arrangementet.

Søknad sendes til politikerpost@drammen.kommune.no. Husk å ikke sende sensitiv informasjon på e-post.

Dette gjelder uansett hvilken type flagg/vimpel/banner arrangøren ønsker å bruke. Flaggforskriften må følges ved flagging med nasjonalflagget. Kommunale flaggstenger tillates ikke brukt til reklameflagg. Ordfører gis myndighet til å beslutte denne type flagging.

I de tilfeller der det kommer flere henvendelser om flagging fra samme sted for samme dag/tidsrom, vil den som søker først normalt få fortrinnsrett.

Som hovedregel skal alle kostnader dekkes av arrangøren. Unntak for dette er dersom kommunen er arrangør/medarrangør, eller noe annet er avtalt på forhånd.

Flagging utenom offisielle flaggdager