Flagging

Drammen kommunes retningslinjer for flagging utenom offisielle flaggdager, og dagene det flagges.

Lov om flagging på kommunenes offentlige bygninger ligger til grunn for Drammen kommunes retningslinjer for flagging på kommunens bygninger, eiendommer og kommunale institusjoner.

Eksempler på flagging utenom offisielle flaggdager

  • Idrettsarrangement fra NM og oppover
  • Landsmøter fra store nasjonale organisasjoner
  • Vennskapsbybesøk
  • Besøk fra kongefamilien
  • Store arrangementer hvor kommunen er hel- eller delarrangør, som for eksempel WC-skisprint, Elvefestivalen og liknende.

Hvis kommunen ikke er hel- eller medarrangør, bekoster arrangør flagging. Offentlige flaggstenger tillates ikke brukt til reklameflagg.

Retningslinjer for bestilling av flagging

  1. Ekstra flagging som nevnt bestilles av den virksomhet i kommunen som har kontakt med arrangør og som har et arrangement som gjør flagging naturlig.
  2. Hovedregel: Virksomhetene anmoder skriftlig om flagging gjennom ordførers sekretær som igjen rekvirerer.
  3. Bestilling kan også komme direkte fra arrangør (noe kommunen får i enkelte tilfeller), og ordførerkontoret vil da varsle gjeldende virksomhet.

Flaggingen utføres av brannvesenet. I avtalen med brannvesenet inngår per i dag cirka 10 ekstra flaggdager utover de offisielle flaggdagene. Kommer det mer til, eventuelt merarbeid med å fire vimpler før opphenging av flagg, må det gjøres nærmere avtale med brannvesenet.

Dager og arrangementer med flagging i kommunen