• 23.03.2021: Nordens dag - Feiring av det nordiske samarbeid og inngåelse av Helsingforsavtalen - flagging bybro Drammen