• 23. mars: Nordens dag - Feiring av det nordiske samarbeid og inngåelse av Helsingforsavtalen - flagging bybro Drammen.
  • 19. juni: Bybursdag og full flagging

  • 13.-15. august: Pride og flagging som i fjor

  • 13. september: Valg. Det skal flagges vanlig, ikke på bybroen.