Drammen kommune ligger i Viken fylke. Kommunen ble dannet 1. januar 2020 og består av de tre tidligere kommunene Nedre Eiker, Drammen og Svelvik.

Kommunedeler og befolkning

Antall innbyggere i Drammen kommune er ca. 101 000. Se alltid oppdaterte innbyggertall på Statistisk sentralbyrås nettside.

Drammen kommune er delt inn i 10 kommunedeler. Se detaljert kart og noen befolkningsmessige fakta for hver kommunedel i Drammen.

Barnehager

Per januar 2020 er det i alt 87 barnehager i Drammen:

  • 36 kommunale
  • 51 private

Det er ca. 4 840 barn i barnehagene i Drammen kommune

Skoler

  • 21 barneskoler
  • 9 ungdomsskoler
  • 1 kombinert barne- og ungdomsskole
  • 1 skole for elever med nedsatt funksjonsevne (1.–10. trinn)

Det er høsten 2019 registrert 11 791 elever ved skolene i Drammen.

Regler for flagging