Dokumenter og faglige grunnlagsanalyser

A. Selve planen

B. Temakart som det er knyttet bestemmelser/retningslinjer til

C. Andre dokumenter det er knyttet bestemmelser / retningslinjer til

D. Utdypende strategiske fagnotater som utgjør en veiledende del av planen

E. Faglige grunnlagsanalyser