Liste over eldre kommunedelplaner som foreslås opphevet

Kommunedelplan for Drammenselva

PlanID 0602503.02 Vedtatt 29.04.1991

Planavgrensningen strekker seg over deler av Drammenselva, fra Langesøya til Nøstodden
BILDE: Kartutsnitt med omriss av planen som oppheves

Kommunedelplan for Verkenselva

PlanID 0602503.10 Vedtatt 22.03.1994

Planavgrensningen strekker seg over Verkenselva, fra Satasletta til Svarterud
BILDE: Kartutsnitt med omriss av planen som oppheves

Kommunedelplan for Gulskogen

PlanID 0602503.18 Vedtatt 07.05.1997

Planavgrensningen strekker seg over Gulskogen, fra Stormoen i nordvest, til Gråmerra i nordøst, og fra Helge Ingstads gate i sørvest til Konnerudgata i sørøst
BILDE: Kartutsnitt med omriss av planen som oppheves

Kommunedelplan for Sentrumsring, parsell Bragernes

PlanID 0602503.24 Vedtatt 28.02.1995

Planavgrensningen strekker seg over Bragernestunellen
BILDE: Kartutsnitt med omriss av planen som oppheves

Kommunedelplan Strømsø, gatebruk

PlanID 0602503.31 Vedtatt 22.06.2004

Planavgrensningen strekker seg fra Nybyen i nordvest til Maria Fegths gate i sørøst, avgrenset av Bjørnstjerne Bjørnsonsgate og jernbanelinjen
BILDE: Kartutsnitt med omriss av planen som oppheves