Aronsløkka barnehage

I Aronsløkka barnehage ønsker vi å gi barna utfordringer og mestringsopplevelser som bidrar til en god barndom, og som er med på å danne et godt grunnlag for barnas videre liv.

Vi ønsker at barna skal bli kjent med og bli glad i naturen. Vi tror at barn som blir kjent med og blir glad i, også tar vare på naturen og miljøet vårt.

I tillegg til å være en Miljøfyrtårnbarnehage er vi også en Løvebarnehage. Det betyr at vi som er her, både store og små, lærer og praktiserer Løveloven; «Jeg skal være meg, men gi plass til andre slik at de er seg…….»

Nøkkelinformasjon

  • Kommunal barnehage
  • For barn 1–6 år
  • Plasser: 53
  • Avdelinger: 3
  • Ansatte: 20

Styrer: Ingvild Perjord

Åpningstider

06.45 - 17.00

Telefon

Hovednummer: 32 04 59 75, 900 75 604
Blåbær: 32 04 50 72, 481 00 741
Jordbær: 32 04 59 73, 481 22 826
Tyttebær: 32 04 59 71, 481 47 566

E-post

aronslokka.barnehage@drammen.kommune.no

Besøksadresse

Dalegårdsveien 74
3028 Drammen