Brannposten naturbarnehage ligger i flotte omgivelser i Bragernesåsen, i det som før var en gammel brannpost. Barnehagen benytter også området ved Dalejordet. Her er det to lavvoer som benyttes hele året.

Hos oss er fysisk aktivitet, og språklig utvikling en viktig del av hverdagen. Vi anser også naturen som en stor læringsarena. Vi har samtidig et stort fokus på å sikre trygge og gode relasjoner, og sosial og emosjonell kompetanse. Vi ønsker å gjøre hver dag verdifull!

Nøkkelinformasjon

  • Kommunal barnehage
  • For barn 3–6 år
  • Plasser: 28
  • Avdelinger: 2
  • Ansatte: 5

Styrer: Fredrik Bjugn Sørensen

Åpningstider

06.45 - 17.00

Telefon

Hovednummer: 32 04 48 40, 908 93 773
Ulvene: 408 23 419
Gaupene: 408 23 424

E-post

brannposten.barnehage@drammen.kommune.no

Besøksadresse

Løkkebergveien 6
3014 Drammen