Dampsentralen barnehage

Vi ligger sentralt i byen og benytter nærområdet flittig; parken, torget, biblioteket og Ørenhallen. Fysisk aktivitet er viktig for oss, og vi går mye på tur i skogen i Bragernesåsen.

Barns medvirkning står i fokus. Vi ønsker å skape kreative og nysgjerrige barn som får leke mye! Vi kombinerer det digitale med de estetiske fagområdene, og musikk og sang får stor plass hos oss. Vi er stolte av vårt mangfold som gjenspeiler byen.

Nøkkelinformasjon

  • Kommunal barnehage
  • For barn 0–6 år
  • Plasser: 55
  • Baser: 4
  • Ansatte: 15

Styrer: Aina Skjørdal Nordsletta

Åpningstider

06.45 - 17.00

Telefon

Hovednummer: 902 35 817
Grønn base: 408 23 416
Blå base: 481 99 223
Gul base: 481 56 174
Rød base: 481 47 116

E-post

dampsentralen.barnehage@drammen.kommune.no
Husk å ikke sende sensitiv informasjon på e-post

Besøksadresse

Wergelandsgate 12
3019 Drammen