Planleggingsdager, feriestengt og aktiviteter gjennom året

 • Planleggingsdagene er barnehagen stengt. 
 • Barnehagene i Drammen kommune er sommerstengt i uke 28 og 29, 2024.

Felles tradisjoner

Barnehagen er en kulturformidler gjennom markering av tradisjoner og festdager. Barna får kunnskap om bakgrunn og tradisjoner og opplever avbrekk i daglige rutiner. Bursdagsfeiring i barnehagen markeres ved å gjøre dagen til en fest for det enkelte barnet og barnegruppen, på avdelingen.

Avdelinger som har studenter tilpasser fagområdene etter studentenes oppgaver.

Måned Planleggingsdager/ stengt Aktivitet
August
 • 16. august - Planleggingsdag
 • Fagområde: Kropp, bevegelse og helse
 • Tilvenning
September

 

 • Fagområde: Kommunikasjon, språk og tekst

Oktober
 • 14. oktober - Planleggingsdag
 • Fagområde: Nærmiljø og samfunn
 • 24. oktober - FN-dagen
November

 

 • Fagområde: Kunst, kultur og kreativitet
 • Foreldresamtaler

Desember

 • 1. juledag: 25. desember - barnehagen er stengt
 • 2. juledag: 26. desember - barnehagen er stengt
 • Fagområde: Etikk, religion og filosofi
 • 13.desember - Luciamarkering med foreldre
Januar

 

 • Fagområde: Antall, rom og form
 • Vinteraktivitetsuke
Februar  
 • Fagområde: Kunst, kultur og kreativitet
 • Markering av Samenes nasjonaldag 6. februar
 • Karneval - 16. februar
Mars
 • Onsdag 27. mars- barnehagen stenger kl.12.00
 • Skjærtorsdag 28. mars - barnehagen er stengt.
 • Langfredag 29. mars - barnehagen er stengt
 • Fagområde: Kommunikasjon, språk og tekst
 • 12. mars - Barnehagedagen; kulturarv og stedet mitt
April
 • 2. påskedag 1. april - barnehagen er stengt.
 • Fagområde: Natur, miljø og teknikk
Mai
 • 1. mai- stengt (offentlig høytidsdag)
 • 9. mai- stengt (Kristi himmelfartsdag)
 • 10. mai - Planleggingsdag
 • 17. mai - stengt (Grunnlovsdagen)
 • 20. mai - stengt (2. pinsedag)
 • Fagområde: Nærmiljø og samfunn
 • 16. mai - Barnehagens feiring av nasjonaldagen
Juni
 • 7. juni - Plandag og alle kommunale barnehager er stengt
 • Fagområde: Etikk, religion og filosofi
Juli
 • Barnehagen er stengt i uke 28-29
 • Uke 27 - Sommerbarnehage
 • Uke 30 - Sommerbarnehage