Fjell barnehage

Barnehagen ligger sentralt plassert på Fjell. Vi er en flerkulturell barnehage med mange ulike kulturer og nasjonaliteter. De ansatte er med på å skape en trygg og mangfoldig hverdag for barna. Personalsammensettingen gjenspeiler barnas oppvekstmiljø.

Vi skal være et sted hvor gjensidig respekt og toleranse står sentralt. Barna skal få oppleve trygghet og stolthet over egen tilhørighet, samtidig som de skal gjøres kjent med og vise respekt for andres kulturelle verdi og ytring. Fjell barnehage jobber for å ha bevisste og omsorgsfulle voksne, med hvert enkelt barn i fokus. 

Vår oppgave vil være å formidle grunnleggende holdninger, ferdigheter og kunnskap slik at barna styrkes i en positiv selvoppfatning og til å bli selvstendige individer, ved å tørre å ta egne valg. 

Nøkkelinformasjon

  • Kommunal barnehage
  • For barn 1–5 år
  • Plasser: 100
  • Avdelinger: 6
  • Ansatte: 30

Styrer: Tor Erik Fredriksen

Åpningstider

06.45–17.00

Telefon

Hovednummer: 32 04 59 50
Bjørkeraklene/ Rognebæra: 32 04 59 52
Lønnebladene/Eikenøttene: 32 04 59 53
Ospeløvet: 32 04 59 54
Hasselbakken: 32 04 59 55

E-post

fjell.barnehage@drammen.kommune.no
Husk å ikke sende sensitiv informasjon på e-post

Besøksadresse

Fjellsveien 5
3035 Drammen