Periodeplan 2024-2025

Periode Tema Fagområder Arbeidsmetoder/annet

1 August – medio september

 • Nytt barnehageår
 • Bli kjent
 • Min familie
 • Nærmiljø og samfunn
 • Kommunikasjon, språk og tekst
 • Samarbeid barnehage – hjem
 • Kommunikasjon og språk
 • Demokrati og danning
2 September - medio november
 • Lek og læring
 • Høsten
 • Natur, miljø og teknologi
 • Kommunikasjon, språk og tekst
 • Vennskap og felleskap
 • Danning
3 November - medio desember
 • Juleforberedelser med drama og eventyr
 • Nestekjærlighet
 • Etikk, religion og filosofi
 • Kunst, kultur og kreativitet
 • Mangfold og gjensidig respekt
 • Likestilling og likeverd
 • Dialog og samspill
4 Januar - medio april
 • Fysisk aktivitet og lek
 • Vinter
 • Kropp, bevegelse og helse
 • Antall, rom og form
 • Livsmestring og helse
 • Lek
5 April - medio juni
 • Digital praksis i leken
 • Vår og sommer
 • Kulturelle leker
 • Natur, miljø og teknologi
 • Nærmiljø og samfunn
 • Utforske ulike digitale verktøy
 • Bærekraftig utvikling
 
Sommertilbud i juli