Fjellhagen barnehage

Fjellhagen barnehage ligger som ei perle midt på Fjell, med nærhet til skogen, bibliotek, flerbrukshall og skole. Vi flyttet inn i våre i nye lokaler i Fjell bydelshus høsten 2020, der er vi samlokalisert med Fjell helsestasjon og Familieteam. Barn og ansatte speiler at vi er en interkulturell barnehage med et stort mangfold.

Vi har organisert oss på to fløyer med barn i alderen 1 – 6 år på begge fløyene. Innad på fløya deler vi oss opp i mindre grupper.

Våre satsningsområder er sosial kompetanse, språk og lek. Vi legger til rette for utvikling av vennskap og sosialt felleskap ved å delta i barnas lek som tilstedeværende voksne.

Nøkkelinformasjon

  • Kommunal barnehage
  • For barn 1–6 år
  • Plasser: Kan ha opptil 80 – barnehageåret 2021-22: 60
  • Avdelinger: 2 fløyer som igjen er oppdelt i mindre grupper
  • Ansatte: 15

Styrer: May Linn Ovesen Småge

Åpningstider

06.45–17.00

Telefon

Hovednummer: 32 04 49 30
Granitt: 46 94 38 00
Gneis: 46 93 21 25

E-post

fjellhagen.barnehage@drammen.kommune.no
Husk å ikke sende sensitiv informasjon på e-post

Besøksadresse

Laurits Grønlandsvei 33, Fjell bydelshus
3035 Drammen