Planleggingsdager, feriestengt og aktiviteter gjennom året

 • Planleggingsdagene er barnehagen stengt.
 • Barnehagene i Drammen kommune er sommerstengt i uke 28 og 29, 2024.
Måned Planleggingsdager/ stengt Aktivitet
August
 • 14. august - Planleggingsdag  
 • Oppstartssamtaler nye barn
September  
 • Foreldremøte 20. september 
 • Teaterforestilling 22. september
 • Brannvernuke-førskolebarna besøke brannstasjonen i uke 38 eller 39
Oktober
 • 13. oktober - Planleggingsdag 
 • FN-dagen 24. oktober
 • Utelivsuke
November  
 • Foreldresamtaler
Desember  
 • Lucia 13. desember
 • Nissefest 19. desember
Januar
 • 2. januar - Planleggingsdag
 
Februar  
 • Samefolkets dag 6. februar
 • Vinteraktivitetsuke med karneval
Mars
 • 27. mars - barnehagen stenger kl 12.00
 • 28. mars - stengt (Skjærtorsdag)
 • 29. mars - stengt (Langfredag)
 • Påskekaffe 21. mars
April
 • 1. april - stengt (2. påskedag)
 • Markerer Id 15. april
 • Ferieliste - sommerferie, må leveres innen 25. april
Mai
 • 1. mai- stengt (Arbeidernes dag)
 • 9. mai- stengt (Kristi himmelfartsdag)
 • 10. mai - Planleggingsdag 
 • 17. mai - stengt (Grunnlovsdagen)
 • 20. mai - stengt (2. pinsedag)
 • 17.mai-markering 16. mai
 • Fotografering 22. mai
Juni
 • 7. juni -Planleggingsdag 
 • Sommeravslutning 5. juni
Juli
 • Uke 28 og 29 - stengt
 • Alle barn må ta ut 3 uker sammenhengende ferie i forbindelse med sommerstengingen