Fjellheim barnehage

Drammen kommune har en egen velkomstbarnehage for nyankomne flyktningbarn. Her får de tilbud om plass inntil de får plass i ordinær barnehage.

I velkomstbarnehagen har vi stort fokus på trygghet og omsorg. Vi vektlegger å skape en god relasjon med barna og deres familier. Leken har en sentral plass i barnehagen. Å ha gode lekeferdigheter gir rom for glede, utvikling, omsorg og tillit. Det nonverbale språket har en sentral plass i velkomstbarnehagen, og er like viktig som det verbale språket som stimuleres gjennom leken.

Velkomstbarnehagen holder til på Fjellheim, i samme bygg som Drammen voksenopplæring. Flyktningtjenesten ligger også i tilknytning til barnehagen. Vi har også tilgang til gymsalen til voksenopplæringen.

Nøkkelinformasjon

  • Kommunal velkomstbarnehage
  • For barn 1–6 år
  • Ansatte: 4
  • Styrer: Friha Iqbal 

Åpningstider

06.45–17.00

Telefon

Hovednummer: 45 72 19 67

Besøksadresse

Ilebergveien 21
3011 Drammen