Planleggingsdager, feriestengt og aktiviteter gjennom året

 • Planleggingsdagene er barnehagen stengt.
 • Barnehagene i Drammen kommune er sommerstengt i uke 28 og 29, 2024.
Måned Planleggingsdager/ stengt Aktivitet
August  
 • Tilvenning uke 31-35
 • Oppstartssamtaler
September
 • 15. september - Planleggingsdag
 • Foreldremøte 19.09 kl. 17.30-19.30
 • Brannvern uke 36-39
 • Brannøvelse
 • Høstdugnad 28.09
 • Fellessamling
 • Ny periode Høst uke 36-45
Oktober  
 • Markering av FN dagen 24.10
 • Fellessamling
 • Foreldresamtaler
 • Ny periode FN/vennskap uke 41-43
November
 • 3. november - Planleggingsdag
 • Fellessamling
 • Foreldresamtaler
 • Ny periode: Advent og jul uke 47-51
 • Juleverksted uke 49-50
Desember

 

 • Lucia 13. desember
 • Nissefest 8. desember
 • Adventssamlinger hver uke
 • Julelunsj uke 51
Januar
 • 26. januar -Planleggingsdag
 • Fellessamling
 • Ny periode: Vinter uke 1-9
Februar  
 • Samefolkets dag 6. februar
 • Karnevalmarkering - dato er foreløpig 
 • Fellessamling 
Mars
 • 8. mars -Planleggingsdag
 • Onsdag 27.mars- barnehagen stenger kl.12.00
 • Skjærtorsdag 28.mars - barnehagen er stengt.
 • Langfredag 29.mars - barnehagen er stengt
 • Barnehagedagen - tema og dato er foreløpig uavklart
 • Fellessamling
 • Påskegudstjeneste (dato ikke fastsatt enda, informasjon kommer via Vigilo)
 • Ny periode Påske/Vår - uke 10 - 22
April  
 • Fellessamling
 • Vår/ miljøuke: uke 17-18
 • Foreldresamtaler
 • Tilvenning nye baser - oppstart uke 16
 • Markering av Eid uke 16
Mai
 • 1. mai- stengt (offentlig høytidsdag)
 • 10. mai - Planleggingsdag
 • 17. mai - stengt (Grunnlovsdagen)
 • 18. mai- stengt (Kristi himmelfartsdag)
 • 29. mai - stengt (2. pinsedag)
 • 17. maimarkering 16. mai
 • Foreldremøte nye og "gamle" foreldre i forbindelse med tilvenning til basene 30. mai
 • Fellessamling
 • Foreldresamtaler
Juni  
 • Åpen dag for nye foreldre og barn 1. juni
 • Sommeravslutning uke 23
 • Ny periode: Sommer fra uke 22
Juli
 • Uke 28 og 29 - stengt