Kobbervik gård barnehage

Kobbervik gård har plass til ca. 100 barn i alderen 1 – 5 år. Barna er fordelt på seks baser etter aldersinndeling. Vi har ulike temarom på huset, der barna møtes på tvers av alder i både organiserte og uorganiserte aktiviteter.

Barnehagen har et variert og allsidig uteområde og ligger nært marka, flotte turområder, lekeparker og bussholdeplass.

Våre hovedsatsingsområder er sosial kompetanse, språk, fysisk aktiv læring og leken som læringsarena.

Nøkkelinformasjon

  • Kommunal barnehage
  • For barn 1–5 år
  • Plasser: 100
  • Baser: 6
  • Ansatte: 27

Styrer: Fredrik Bjugn Sørensen

Åpningstider

06.45 - 17.00

Telefon

Hovednummer: 32 04 46 60
Galeasen: 409 17 270
Klipperen: 409 17 271
Barken: 409 172 72
Briggen: 409 17 273
Fregatten: 409 17 274
Korvetten: 409 17 275

E-post

Kobbervik.gard.barnehage@drammen.kommune.no
Husk å ikke sende sensitiv informasjon på e-post

Besøksadresse

Kobbervikveien 10
3040 Drammen