Kobbervik gård barnehage

Kobbervik gård har plass til ca. 100 barn i alderen 1 – 5 år. Barna er fordelt på seks baser etter aldersinndeling. Vi har ulike temarom på huset, der barna møtes på tvers av alder i både organiserte og uorganiserte aktiviteter.

Barnehagen har et variert og allsidig uteområde og ligger nært marka, flotte turområder, lekeparker og bussholdeplass.

Våre hovedsatsingsområder er sosial kompetanse, språk, fysisk aktiv læring og leken som læringsarena.

Nøkkelinformasjon

  • Kommunal barnehage
  • For barn 1–5 år
  • Plasser: 100
  • Baser: 6
  • Ansatte: 27

Styrer: Fredrik Bjugn Sørensen

Åpningstider

06.45–17.00

Telefon

Hovednummer: 32 04 46 60
Galeasen: 40 91 72 70
Klipperen: 40 91 72 71
Barken: 40 91 72 72
Briggen: 40 91 72 73
Fregatten: 40 91 72 74
Korvetten: 40 91 72 75

E-post

Kobbervik.gard.barnehage@drammen.kommune.no
Husk å ikke sende sensitiv informasjon på e-post

Besøksadresse

Kobbervikveien 10
3040 Drammen