Parktunet barnehage

Inn den gule porten fra Øvre Storgate åpenbarer det seg et tun midt i byen. På tunet ser du lekeapparater, gress og epletrær, og mange store og små mennesker. De små svirrer rundt med bøtter og spann, de sykler og leker.

Det gode samspillet mellom menneskene uttrykker barnehagens kvalitet. De voksne har ansvar for å lede samspillet og for å hjelpe, rettlede og støtte de små. Vi har gjensidig tillit og respekt. Opplevelse av mestring er i fokus.

Nøkkelinformasjon

  • Kommunal barnehage
  • For barn 0–5 år
  • Plasser: 97–103
  • Avdelinger: 6
  • Ansatte: 28

Styrer: Jorunn Mogensen

Åpningstider

06.45 - 17.00

Telefon

Hovednummer: 32 04 57 70, 952 69 248
Ekornbo: 32 04 57 74, 476 37 886
Bamsebo: 32 04 57 74, 476 39 041
Bikuben: 32 04 57 75, 476 45 389
Beverhytta: 32 04 57 72, 476 47 238
Revehiet: 32 04 57 76, 476 45 062
Maurtua: 32 04 57 71, 476 48 431

E-post

parktunet.barnehage@drammen.kommune.no
Husk å ikke sende sensitiv informasjon på e-post

Besøksadresse

Øvre Storgate 18
3018 Drammen