Selvbetjente arkiver

Historiske kart 

Kart

I de statlige folketellingene fra 1865 til 1900 oppgis det ikke bostedsadresser. Ønsker du å vite hvor i Drammen en person bodde, kan du som oftest finne ut av dette ved hjelp av vår kartsamling. I Digitalarkivets folketellinger er det en rubrikk som heter «Gårdens nummer». Her er det oppgitt et eldre matrikkelnummer som også er skrevet inn på de gamle kartene.  Matriklene har endret seg opp gjennom tidene, og de kan være litt kompliserte å forstå.

Her er en lenke til de historiske kartene og en veiledning til hvordan matriklene kan brukes for å finne frem: Søk i historiske kart

Adressebøker 

I 2019 åpnet Arkivverket opp for at også andre arkivinstitusjoner, museer og biblioteker selv kan laste opp og tilrettelegge sitt eget skannede arkivmateriale på Digitalarkivet. Få av Drammen byarkivs historiske arkiver er ennå digitalisert, men adressebøker for Drammen fra 1904/05, 1916/17 og 1925/26 har blitt publisert på digitalarkivet:  Finn kilde - Digitalarkivet


Her kan man gjøre oppslag på navn, og finne vedkommendes adresse. Adressen vil igjen gi utgangspunkt for å kunne søke i andre kilder, f. eks. i ligningsmateriale.