Slektsforskning

Her vil vi veilede deg som ønsker å komme i gang med slektsforskning.

Forside slektsforskning

Hva kan byarkivet tilby slektsforskere?

Hovedkildene til slektsforskning ligger i statsarkivene. Det er her man, via digitalarkivet.no, kan lete i kirkebøker, folketellinger, utvandringsregistre o.l. De kommunale arkivene kan også bidra med viktig materiale. Drammen byarkiv er intet unntak. Mange av våre arkiver har vist seg å kunne gi verdifulle opplysninger innen slektsforskningen, og på våre lesesaler kan du få tilgang til de arkivene som er mest aktuelle - og veiledning i å bruke dem.

Aktuelt kildemateriale

 

Generelle regler for innsyn i personlig dokumentasjon gjelder også for arkiv benyttet til slektsforskning.