Forside slektsforskning

Slektshistorie 

Hva kan byarkivet tilby slektsforskere?

Hovedkildene til slektsforskning ligger i statsarkivene. Det er her man, via digitalarkivet.no, kan lete i kirkebøker, folketellinger, utvandringsregistre o.l. De kommunale arkivene kan imidlertid også bidra med viktig materiale, og Drammen byarkiv er intet unntak. Mange av våre arkiver har vist seg å kunne gi verdifulle opplysninger innen slektsforskningen, og på våre lesesaler kan du få tilgang til de arkivene som er mest aktuelle - og veiledning i å bruke dem.

Generelle regler for innsyn i personlig dokumentasjon gjelder også for arkiver benyttet til slektsforskning.