Innovasjonsprosjekt ved Drammen legevakt

Fra 23. juni tester Drammen legevakt ut videosamtale med Legevaktsentralen. Det betyr at mange som ringer inn kan få hjelp over video.

Drammen legevakt har inngått innovasjonspartnerskap med Vestre Viken. Dette innebærer, at vi gjennomfører videosamtaler. Dette skal gi Legevaktsentral-operatør, det vil si sykepleier ved Drammen legevakt, bedre mulighet til å vurdere:

  • Hva hendelsen dreier seg om
  • Hvilken hastegrad har henvendelsen

Slik gjøres det

Sykepleier på legevaktsentral kan starte en videosamtale med den som ringer for å få hjelp. I tillegg til lyd vil video gi sykepleier på legevaktsentral en riktigere forståelse av situasjonen.

Det er innringer, som ved sitt samtykke gir tillatelse til at video benyttes, hvoretter det er sykepleieren, som initierer video.

Personvern og taushetsplikt

Innovasjonsløsningen skal sikre at videoverktøyet er raskt og enkelt å bruke, både for sykepleier og innringer. Den skal sikre best mulig videokvalitet og skal tilfredsstille alle offentlige krav. Personvern og taushetsplikt mellom pasient og helsepersonell er ivaretatt av videoløsningen.