Ingeborg og Kaia gir deg helseråd

De fleste av oss ønsker å ta vare på helsa. Det er ikke vanskelig å finne helseråd, men hva kan vi egentlig stole på? På "Gode helsevalg"-sidene vil vi dele informasjon som er kvalitetssikret og godt dokumentert. Her vil du finne råd og tips for gode helsevalg, og info om hvor du kan få hjelp hvis du trenger det.   

Ingeborg Johannessen og Kaia Frang Høivik står inntil veggen i hvert sitt bilde. Bildet er satt sammen til ett bilde.
Ingeborg Johansessen (t.v) og Kaia Frang Høivik er kommuneoverleger og har ansvar for innholdet i spalten "Gode helsevalg" på kommunens nettsider.

Nesten alt du gjør påvirker helsa di – på godt og vondt.  

I Drammen kommune er det mange gode tilbud som fremmer helsa, men alt er nok ikke like godt kjent for innbyggerne i kommunen vår. På denne siden vil mange ulike fagpersoner i kommunen dele av sin kunnskap, slik at du som innbygger kan ta gode valg som påvirker din fysiske og psykiske helse.     

Hvem er vi?  

Vi som styrer innholdet på denne siden, er to kommuneoverleger med flere års erfaring fra andre legejobber. Vi går god for at det du leser her er til å stole på, og vi vil også trekke fram nyttig og god informasjon fra andre kilder.  

Kommuneoverleger jobber på gruppenivå og ikke med enkeltpersoner.  Vår hovedoppgave er å gi råd til kommunen og befolkningen.

Målet med det vi gjør er at helsa til alle i Drammen skal være best mulig, og at de som er syke skal få mest mulig riktig hjelp. Vi holder også oversikt over hva som er helseutfordringene i kommunen og gir råd både om utvikling av helsetjenester og alt annet av kommunens arbeid som kan påvirke helsa di.   

Ingeborg Johannessen (44 år), lege siden 2006. Spesialist i allmennmedisin og under spesialisering i samfunnsmedisin. Tidligere arbeidserfaring fra sykehus (indremedisin) i Norge og Tanzania, sykehjem, og som migrasjonslege og fastlege.  

– Jeg er spesielt opptatt av at alle skal ha lik tilgang til helseinformasjon og helsehjelp. Jeg ønsker meg et samfunn med rom for sårbarhet, for hvis vi tør å være åpne om livets utfordringer, tror jeg flere føler seg inkludert og får et bedre liv.   

Kaia Høivik (33 år), lege siden 2017. Er under spesialisering i samfunnsmedisin, har arbeidserfaring fra kommunehelsetjenesten, legevaktbil, rehabilitering og indremedisin.  

– Jeg er spesielt opptatt av at informasjon om helse skal gjøres tilgjengelig og forståelig uavhengig av bakgrunnen til den som mottar den.   

Her finner du mange gode helsevalg