Hjemmesykepleie

Hjemmesykepleie er et tilbud til deg som har behov for nødvendig helsehjelp, opptrening, opplæring eller hjelp til å mestre daglige aktiviteter i hjemmet.

Lengst mulig i eget liv

Vi er opptatt av at du skal være mest mulig selvhjulpen og klare deg lengst mulig i eget hjem. Vi ønsker å gi deg tjenester som kan hjelpe deg med å opprettholde eller få tilbake evnen til å utføre aktiviteter du kan mestre selv. Å utføre hverdagsaktiviteter er viktig for å bevare god helse og selvstendighet.

 • Hjemmetjenesten Underlia: 947 94 889
 • Hjemmetjenesten Underlia (resepsjon Hamborgstrøm bo- og servicesenter 32 04 78 00
 • Avdelingsleder, Kristin Fjeld, tlf: 926 48 664
 • Hjemmetjenesten Øren, tlf: 409 09 550
 • Hjemmetjenesten Øren, (resepsjon Hamborgstrøm bo- og servicesenter) 32 04 78 00
 • Konstituert avdelingsleder: Maria Nygård tlf. 959 71 425
 • Hjemmetjenesten (resepsjon Åskollen bo- og servicesenter), tlf: 32 04 82 00
 • Avdelingsleder, Jonny Vangen, tlf 906 64 690

Hjemmetjenesten Mjøndalen/Krokstadelva

Telefon: 32 23 69 20

Adresse: Øvre Tverrgate 7, 3050 Mjøndalen 

 • Hjemmetjenesten Konnerud og Skoger Vest, resepsjon Konnerud bo og servicesenter,  tlf 32 04 90 00
 • Mobil  913 14 755
 • Hjemmetjenesten Danvik og Fjell , resepsjon ved Fjell bo - og servicesenter tlf 32 04 88 08 (08.00 - 15.00)
 • Mobil 908 89 486 (etter 15.00)
 • Hjemmetjenesten Svelvik, (resepsjon Svelvik sykehjem), 33 78 02 00
 • Mobil hjemmetjenesten 915 14 255
 • Hjemmetjenesten Tangen, resepsjon Strømsø bo - og servicesenter 32 04 85 00
 • Hjemmetjenesten Marienlyst, resepsjon Strømsø bo og servicesenter 32 04 85 00
 • Hjemmetjenesten Solberg, mobil  468 94 211
 • Hjemmetjenesten Åssiden, resepsjon Saniteten bo- og servicesenter, 32 04 76 50
 • Mobil hjemmetjenesten, 954 33 868
 • Hjemmetjenesten Landfalløya, resepsjon Saniteten bo- og servicesenter, tlf. 32 04 76 50
 • Mobil hjemmetjenesten 954 33 757
 • Hjemmetjenesten Losjeplassen, resepsjon Losjeplassen bo- og servicesenter 32 04 74 00
 • Fagkoordinerende sykepleier  954 33 784
 • Mobil hjemmetjenesten (07.30 - 22.30), 913 14 756

Hva kan hjemmesykepleien bidra med?

 • Hverdagsmestring og hverdagsrehabilitering
 • Velferdsteknologi
 • Medisinsk behandling
 • Personlig stell og hygiene
 • Tilrettelegging av måltider og oppfølging av ernæring
 • Veiledning og opplæring, hjelp til bestilling av nødvendige hjelpemidler
 • Ombringing av middag

Det kreves ikke betaling for hjemmesykepleie.

Informasjon om søknad

Hjelp i hjemmet

Har du vanskelig for å mestre dagliglivets gjøremål i hjemmet? Hjemmehjelp er en tjeneste til personer med ulike helsemessige utfordringer som  har behov for bistand til å mestre praktiske gjøremål i hjemmet.

Hvem kan få hjemmehjelp?

 • Personer som er avhengig av hjelp til dagliglivets nødvendige gjøremål
 • Personer som er avhengig av hjelp til opplæring for å mestre dagliglivets gjøremål

Hjemmehjelpen utfører disse tjenestene

 • Alminnelig renhold av daglig bruksrom
 • Vindusvask, klesvask og sengetøyskift
 • Hjelp til å bestille matvarer

Hjemmehjelp er en tjeneste du må betale for. Det er utarbeidet kriterier for å få kommunal hjemmehjelp.

Brukervalg 

Drammen kommune har brukervalg for praktisk bistand til rengjøring.

Har du fått innvilget praktisk bistand i form av hjelp til rengjøring, kan du velge om tjenesten skal utføres av kommunen eller en av de private leverandørene.

Du kan velge mellom følgende leverandører: 

Har du spørsmål eller ønsker å bytte leverandør, ta kontakt med Tjenestetildeling og koordinerende enhet på telefon 32 04 55 70 eller på epost til tjeneste@drammen.kommune.no

Priser og betaling