Hjemmesykepleie

Hjemmesykepleie er et tilbud til deg som har behov for nødvendig helsehjelp, opptrening, opplæring eller hjelp til å mestre daglige aktiviteter i hjemmet.

Lengst mulig i eget liv

Vi er opptatt av at du skal være mest mulig selvhjulpen og klare deg lengst mulig i eget hjem. Vi ønsker å gi deg tjenester som kan hjelpe deg med å opprettholde eller få tilbake evnen til å utføre aktiviteter du kan mestre selv. Å utføre hverdagsaktiviteter er viktig for å bevare god helse og selvstendighet.

Om tjenestene

Tjenestene kan innebære:

 • Hverdagsmestring og hverdagsrehabilitering
 • Velferdsteknologi
 • Medisinsk behandling
 • Personlig stell og hygiene
 • Tilrettelegging av måltider og oppfølging av ernæring
 • Veiledning og opplæring, hjelp til bestilling av nødvendige hjelpemidler
 • Ombringing av middag

Det kreves ikke betaling for hjemmesykepleie.

Informasjon om søknad

Hjelp i hjemmet til praktisk bistand

Har du vanskelig for å mestre dagliglivets gjøremål i hjemmet? Da kan du ha rett til hjelp.

Hvem kan få hjemmehjelp?

 • Personer som er avhengig av hjelp til dagliglivets nødvendige gjøremål
 • Personer som er avhengig av hjelp til opplæring for å mestre dagliglivets gjøremål

Hjemmehjelpen utfører disse tjenestene

 • Allminnelig renhold av daglig bruksrom
 • Vindusvask, klesvask og sengetøyskift
 • Hjelp til å bestille matvarer

Hjemmehjelp er en tjeneste du må betale for. Det er utarbeidet kriterier for å få kommunal hjemmehjelp.