Hjemmetjenesten

Hjemmesykepleie

Hjemmesykepleie er et tilbud til deg som har behov for nødvendig helsehjelp, opptrening, opplæring eller hjelp til å mestre daglige aktiviteter i hjemmet.

Vi ønsker å gi deg tjenester som kan hjelpe deg med å opprettholde eller få tilbake evnen til å utføre aktiviteter du kan mestre selv. Å utføre hverdagsaktiviteter er viktig for å bevare god helse og selvstendighet.

 • Hjemmetjenesten Fjell, resepsjon ved Fjell bo - og servicesenter tlf 32 04 88 08 
 • Avdelingsleder Kristin Fjeld

Filten serviceboliger ligger sentralt i kommunedel Bragernes og Øren. Filten ligger ved siden av Hamborgstrøm bo- og servicesenter. Filten er bygget på samme grunn som den tidligere filtfabrikken og har 48 leiligheter. Leilighetene er tiltenkt personer med et omfattende tjenestebehov. 

Filten servicebolig

Ved Filten leier du en leilighet og regnes fortsatt som hjemmeboende. Har du behov for hjelp fra kommunen, søker og innvilges du tjenester på lik linje med andre som fortsatt bor hjemme. Boligen er døgnbemannet.

Du kan benytte deg av fotpleier og frisør som holder til ved Hamborgstrøm bo- og servicesenter.

Ledelse

 • Avdelingsleder: Inger Berit Braaten, tlf. 918 39 507
 • Fagkoordinerende sykepleier fra 08.00 -15.00. tlf. 409 10 478
 • Hovedtelefon kveld og helg: tlf. 409 05 342
 • På dagtid :  32 04 78 00 og du vil bli satt over internt
 • Hjemmetjenesten Gulskogen, resepsjon tfl 32 04 71 00
 • Avdelingsleder Katarina Rosenblad Jakoby
 • Hjemmetjenesten Konnerud, resepsjon Konnerud bo og servicesenter,  tlf 32 04 90 00
 • Avdelingsleder hjemmetjenesten Anders Antoniusen
 • Øvre Tverrgate 7, 3050 Mjøndalen tlf: 32 04 07 00
 • Avdelingsleder hjemmetjenesten Krokstadelva: Siv Anita Fiskum
 • Hjemmetjenesten Landfalløya, resepsjon Saniteten bo- og servicesenter, tlf. 32 04 76 50
 • Konstituert avdelingsleder hjemmetjenesten Landfalløya, Zinat Hussainbore tlf 457 28 473
 • Hjemmetjenesten Losjeplassen, resepsjon Losjeplassen bo- og servicesenter 32 04 74 00
 • Avdelingsleder hjemmetjenesten, Gry Øhren 

Hjemmetjenesten Mjøndalen

 • Øvre Tverrgate 7, 3050 Mjøndalen tlf: 32 04 07 00
 • Avdelingsleder hjemmetjenesten Mjøndalen: Diana Veronika Pareli
 • Hjemmetjenesten Svelvik, (resepsjon Svelvik sykehjem), 32 04 02 30
 • Avdelingsleder hjemmetjenesten Svelvik, Mona Sneen
 • Hjemmetjenesten Solberg, mobil  468 94 211
 • Avdelingsleder hjemmetjenesten Solberg, Tine Saue
 • Hjemmetjenesten Strømsø, resepsjon Strømsø bo og servicesenter 32 04 85 00
 • Avdelingsleder Robert Larsen
 • Hjemmetjenesten Underlia (resepsjon Hamborgstrøm bo- og servicesenter 32 04 78 00
 • Avdelingsleder hjemmetjenesten Underlia, Maria Martin Pesudo 
 • Hjemmetjenesten Øren, resepsjon Hamborgstrøm bo- og servicesenter 32 04 78 00
 • Avdelingsleder hjemmetjenesten Øren, Bethina Henriksen
 • Hjemmetjenesten, resepsjon Åskollen bo- og servicesenter tlf. 32 04 82 00
 • Avdelingsleder hjemmetjenesten Åskollen, Heidi Brauer
 • Hjemmetjenesten Åssiden, resepsjon Saniteten bo- og servicesenter, 32 04 76 50
 • Avdelingsleder hjemmetjenesten Åssiden, Åsa Maria Bechensten

Hva kan hjemmesykepleien bidra med?

 • Hverdagsmestring og hverdagsrehabilitering
 • Trygghet- og mestingsskapende teknologi (velferdsteknologi)
 • Sykepleiefaglig oppfølging
 • Personlig stell og hygiene
 • Tilrettelegging av måltider og oppfølging av ernæring
 • Veiledning og opplæring, hjelp til bestilling av nødvendige hjelpemidler

Det kreves ikke betaling for hjemmesykepleie.

Søk om helse- og omsorgstjenester

Hjelp i hjemmet

Har du vanskelig for å mestre dagliglivets gjøremål i hjemmet? Hjemmehjelp er en tjeneste til personer med ulike helsemessige utfordringer som  har behov for bistand til å mestre praktiske gjøremål i hjemmet.

Hvem kan få hjemmehjelp?

 • Personer som er avhengig av hjelp til dagliglivets nødvendige gjøremål
 • Personer som er avhengig av hjelp til opplæring for å mestre dagliglivets gjøremål

Hjemmehjelpen utfører disse tjenestene

 • Alminnelig renhold av daglig bruksrom
 • Vindusvask, klesvask og sengetøyskift
 • Hjelp til å bestille matvarer

Hjemmehjelp er en tjeneste du må betale for. Det er utarbeidet kriterier for å få kommunal hjemmehjelp.

Brukervalg 

Drammen kommune har brukervalg for praktisk bistand til rengjøring.

Har du fått innvilget praktisk bistand i form av hjelp til rengjøring, kan du velge om tjenesten skal utføres av kommunen eller en av de private leverandørene.

Du kan velge mellom følgende leverandører: 

Har du spørsmål eller ønsker å bytte leverandør, ta kontakt med Tjenestetildeling og koordinerende enhet på telefon 32 04 55 70 eller på epost til tjeneste@drammen.kommune.no

Husk å ikke sende sensitiv informasjon på e-post.

Priser og betaling