Tjenester i hjemmet

Hjemmesykepleie

Hjemmesykepleie er et tilbud til deg som har behov for nødvendig helsehjelp, opptrening, opplæring eller hjelp til å mestre daglige aktiviteter i hjemmet.

Vi ønsker å gi deg tjenester som kan hjelpe deg med å opprettholde eller få tilbake evnen til å utføre aktiviteter du kan mestre selv. Å utføre hverdagsaktiviteter er viktig for å bevare god helse og selvstendighet.

 • Hjemmetjenesten Fjell, resepsjon ved Fjell bo - og servicesenter tlf 32 04 88 08 
 • Avdelingsleder Kristin Fjeld

Filten serviceboliger ligger sentralt i kommunedel Bragernes og Øren. Filten ligger ved siden av Hamborgstrøm bo- og servicesenter. Filten er bygget på samme grunn som den tidligere filtfabrikken og har 48 leiligheter. Leilighetene er tiltenkt personer med et omfattende tjenestebehov. 

Filten servicebolig

Ved Filten leier du en leilighet og regnes fortsatt som hjemmeboende. Har du behov for hjelp fra kommunen, søker og innvilges du tjenester på lik linje med andre som fortsatt bor hjemme. Boligen er døgnbemannet.

Du kan benytte deg av fotpleier og frisør som holder til ved Hamborgstrøm bo- og servicesenter.

Ledelse

 • Avdelingsleder: Inger Berit Braaten, tlf. 918 39 507
 • Fagkoordinerende sykepleier fra 08.00 -15.00. tlf. 409 10 478
 • Hovedtelefon kveld og helg: tlf. 409 05 342
 • På dagtid :  32 04 78 00 og du vil bli satt over internt
 • Hjemmetjenesten Gulskogen, resepsjon tfl 32 04 71 00
 • Avdelingsleder Katarina Rosenblad Jakoby
 • Hjemmetjenesten Konnerud, resepsjon Konnerud bo og servicesenter,  tlf 32 04 90 00
 • Avdelingsleder hjemmetjenesten Beth Skistad
 • Øvre Tverrgate 7, 3050 Mjøndalen tlf: 32 04 07 00
 • Avdelingsleder hjemmetjenesten Krokstadelva: Siv Anita Fiskum
 • Hjemmetjenesten Landfalløya, resepsjon Saniteten bo- og servicesenter, tlf. 32 04 76 50
 • Avdelingsleder hjemmetjenesten Landfalløya, Zinat Hussainbore tlf 457 28 473
 • Hjemmetjenesten Losjeplassen: resepsjon Losjeplassen bo- og servicesenter 32 04 74 00
 • Avdelingsleder hjemmetjenesten: Anne Linnea Oftebro 94 02 80 92

Hjemmetjenesten Mjøndalen

 • Øvre Tverrgate 7, 3050 Mjøndalen tlf: 32 04 07 00
 • Avdelingsleder hjemmetjenesten Mjøndalen: Diana Veronika Pareli
 • Hjemmetjenesten Svelvik, (resepsjon Svelvik sykehjem), 915 14 255
 • Avdelingsleder hjemmetjenesten Svelvik, Mona Sneen
 • Hjemmetjenesten Solberg, telefon 32 04 07 00
 • Konstituert avdelingsleder hjemmetjenesten Solberg, Marie Klægstad Moen 
 • Hjemmetjenesten Strømsø, telefon 32 04 85 60
 • Avdelingsleder Anders Antoniusen

Avdelingsleder: Camilla Bjørnstadjordet Hansen

 • Hjemmetjenesten Underlia (resepsjon Hamborgstrøm bo- og servicesenter 32 04 78 00
 • Avdelingsleder hjemmetjenesten Underlia, Maria Martin Pesudo 40 43 71 90 
 • Hjemmetjenesten Øren, resepsjon Hamborgstrøm bo- og servicesenter 32 04 78 00
 • Avdelingsleder hjemmetjenesten Øren, Bethina Henriksen
 • Hjemmetjenesten, resepsjon Åskollen bo- og servicesenter tlf. 32 04 82 00
 • Avdelingsleder hjemmetjenesten Åskollen, Heidi Brauer
 • Hjemmetjenesten Åssiden, resepsjon Saniteten bo- og servicesenter, 32 04 76 50
 • Avdelingsleder hjemmetjenesten Åssiden, Åsa Maria Bechensten

Hva kan hjemmesykepleien bidra med?

 • Hverdagsmestring og hverdagsrehabilitering
 • Trygghet- og mestingsskapende teknologi (velferdsteknologi)
 • Sykepleiefaglig oppfølging
 • Personlig stell og hygiene
 • Tilrettelegging av måltider og oppfølging av ernæring
 • Veiledning og opplæring, hjelp til bestilling av nødvendige hjelpemidler

Det kreves ikke betaling for hjemmesykepleie.

Søk om helse- og omsorgstjenester

 

Priser og betaling