Kunst i offentlige rom

Kunst i offentlige rom tilgjengeliggjøring samtidskunst til store deler av befolkningen. Alle de tre tidligere kommunene har siden midten av 1990-tallet hatt et økende fokus på kunst som en driver i byutviklingen.

Gjennom opprusting i de mer tettbygde strøkene skapes det gode offentlige rom og møteplasser hvor kunst er viktig for identitetsskaping og opplevelser. I Drammen by har bygging av Elveparkene og anskaffelse av skulpturer og sitteskulpturer til utendørs bruk bidratt til å endre byens omdømme. Nedre Eiker har stort fokus på kunst i offentlige rom, som f.eks. glassinstallasjonen “Leonardo@Mjøndalen på Wildenveys plass i Mjøndalen. I Svelvik åpnet Doktorparken i 2020 med en sitteskulptur.

Her kan du se skulpturene på utlån fra Norsk billedhoggerforening:

Kunst i offentlige rom på Digitalt Museum 

Drammen kommune sin kunstsamling er på vei ut i Digitalt Museum. Som en start på å tilgjengeliggjøre kunsten i vår samling, begynner vi med å presentere kunst i offentlige rom. Drammen kommune presenterer her over 70 kunstverk i offentlige rom. Kunstverkene kan oppleves av publikum døgnet rundt.

Drammen kommunes kunstsamling i Digitalt Museum 

Du kan se kunsten fra kommunens kunstsamling i kart. Bildet under viser et utsnitt fra det interaktive kartet til Digitalt museum. 

Noen av kunstverkene i offentlige rom

Hjort i Løkkebergbarken, Ørnulf Bast Elveharpen sett fra Bragernes-siden Kilden, sitteskulptur i Doktorparken Svelvik Fonteneskulpturen Vennskapsring/De tre bydeler ved Strømsø Torg Kunstverket "Leonardo@Mjøndalen" på Punpehuset ved Wildenveys plass.