Kunst i offentlige rom tilgjengeliggjøring samtidskunst til store deler av befolkningen. All de tre tidligere kommunene har siden midten av 1990-tallet hatt et økende fokus på kunst som en driver i byutviklingen.

Kunst i offentlige rom tilgjengeliggjøring samtidskunst til store deler av befolkningen. All de tre tidligere kommunene har siden midten av 1990-tallet hatt et økende fokus på kunst som en driver i byutviklingen. Gjennom opprusting i de mer tettbygde strøkene skapes det gode offentlige rom og møteplasser hvor kunst er viktig for identitetsskaping og opplevelser.

I Drammen by har bygging av Elveparkene, anskaffelse av skulpturer og sitteskulpturer til utendørs bruk bidratt til å endre byens omdømme. Nedre Eiker har det hatt stort fokus på kunst i offentlige rom, som f.eks. glassinstallasjonen “Leonardo@Mjøndalen på Wildenveys plass i Mjøndalen. I Svelvik åpnet Doktorparken i 2020 med en sitteskulptur.

Her finner du info om noe av kunsten som er å finne i kommunen: 

"Leonardo@Mjøndalen" - Ole Lislerud

Gamle Rådhusgate, 3050 Mjøndalen

Kunst i Drammen sentrum

Bragernes torg, Drammen

Kunst i kommunens bygg og uterom

Skulpturer i Svelvik

Storgaten, Svelvik