Bryst

Sist endret:

Verket

  • Kunstner: Jon Gundersen
  • Tittel: Romfarer
  • Materiale: Stein

Skulpturen er om bord på Bastø Fosen, ferjen Svelvik Sted til/fra: Svelvik – Verket/Verket – Svelvik.

Kunstneren

Jon Gundersen (f. 1942) er en billedkunstner og en billedhugger, som ofte er leken og spøkefull i sin materialbruk, og han benytter funne gjenstander som settes i nye situasjoner og kontekster i sitt kunstneriske arbeid.

Illusjon er et spøkefullt grep som Jon Gundersen tar overfor betrakteren i møte med sine bearbeidede hverdagslige ting. Gundersens strategi går ut på å koble autentiske ting fra sin naturlige kontekst og funksjon for siden å utforske dem integrert i et kunstnerisk kretsløp. I kraft av gjenstandenes nyetablerte tilstand, vil uventet og aparte meningsinnhold oppstå. Vår oppfatning av hva kunst er og virkeligheten i sin alminnelighet, blir satt på prøve. Objektene vises fram påfallende ordinære og nakne og representerer noe tilsynelatende gjenkjennelig. De er sanket sammen på utallige ferder i gamle loft, loppemarkeder og containere og bærer med seg en aura fra en tidligere tilstand. Med melankolsk humor åpnes det opp for dialog mellom historie og øyeblikk, tiden blir en bevegelig størrelse. Gundersens kopier og modeller er arbeider som signaliserer overskudd og lek og oppfordrer til nok en iakttakelse for å utfordre oss på hva det er vi egentlig ser.

Gundersen er utdannet ved Statens Kunst og Håndverkskole, Oslo, i 1963 – 67. Han debuterte på Høstutstillingen i 1979. Han har hatt separatutstillinger blant annet på Kunstneres Hus, Kunstnerforbundet, Bomullsfabrikken og Galleri K. Han er innkjøpt av Nasjonalmuseet for kunst i Oslo, Kunstindustrimuseet i København, Oslo kommunes kunstsamlinger, Lillehammer Kunstmuseum, Trondheim Kunstmuseum og hos større private samlere. Hans offentlige kunstoppdrag er å finne blant annet ved UiO, Norsk Natursenter i Eidsfjord, Lovisenberg sykehus, Spikersuppa i Oslo, Førde Sentralsjukehus, Ullevål Sykehus, Rikshospitalet og St. Olavs Hospital.

Han mottok Ingeborg og Per Palle Storms ærespris i 2011.