Spiral

Sist endret:

Verket

  • Kunstner: Kåre Groven
  • Tittel: Spiral (2018)
  • Materiale: Cortenstål

Kunstneren

Groven arbeider i mange forskjellige materialer og uttrykk, og arbeidene har ofte et miljø- og samfunnskritisk blikk.

Det å arbeide med kunstneriske oppgaver som skal finne en løsning i form og utrykk er det som for ham gjør arbeidet spennende. Han starter nesten alltid med blanke ark hvor han

leter etter den riktige følelsen. Det er ofte en lang prosess, ikke veldig strukturert, men nok til å følge et spor når det dukker opp. Han trives i skjæringspunktet mellom fantasi, kreativitet og erfaring, hvor ting fremdeles er åpent og resultatet ikke er gitt.

Kåre Groven, født 1945 i Trondheim, arbeider ofte i stort format. Han har skulpturer i det offentlige rom over store deler av landet. Skulpturen «Utkast» 1989 ved Oslo Lufthavn er kanskje best kjent. Skulpturen ble også frimerke som representerte norsk samtidskunst i 2002. Skulpturen «Kast» på Fornebu, en ønsket erstatning for skulpturen «Utkast» som ble flyttet til Oslo Lufthavn Gardermoen

Groven er også kjent for OL- markørene som er tre store granittbautaer plassert på Ringebu, Stange og Gjøvik fra 1994, hvor den største steinen på Stange er ca 40 tonn og ca 8 meter høy. Videre kan nevnes «Lysende steiner» som er 5 store rullesteiner fra Svelvik i gateløpet for St.Olavs hospital i Trondheim, med pulserende innlagt lys, «Bøling» utenfor Høgskolen i Bø, med 3 store rullesteiner på stålbein , «Fremmed fugl» foran Høgskolen i Alta, en 9 meter høy skulptur i cortenstål. «På sporet» foran Skiforeningens hus i Holmenkollen, en 11 meter lang stålskulptur. «Kultursøyle» i granitt i Husnes sentrum, «Porto» en cortenskulptur ved postterminalen i Bergen. "Veivesen", en skulptur i sten og cortenstål på Bryn foran Statens Vegvesen i Oslo.