To sider av samme sak

Sist endret:

Verket

  • Kunstner: Axel Wolf
  • Tittel: 2 sider av samme sak
  • Materiale: Bergan

Kunstneren

Skulpturen 2 sider av samme sak er inspirert av en mynt som kan snurres rundt sin egen akse og forbli stående så lenge rotasjonen vedvarer. Den kan bevege seg liksom en snurrebass. Når omdreiningene avtar i rotasjonshastigheten faller mynten på enten den ene, eller den andre siden. Den siden som vender opp brukes ofte for å avgjøre valg, men så lenge mynten er i bevegelse er ikke en side valgt eller en avgjørelse gjort. Skulpturens form prøver billedlig og metaforisk å fryse denne tilstanden av svevende uvisshet.

Den nysgjerrige kan oppdage at senteret i skulpturen er hul. Gjennom denne åpningen kan lys reflekteres over til den motsatte siden.

Skulpturen og sokkelen er laget av Bergan granitt fra Larvik regionen.

Axel Wolf, født 1966 i Berlin, er utdannet i skulptur ved Kunstakademiet i Oslo i årene 1990-1994 og har utstilt jevnlig siden. Han har også gjort diverse utsmykkinger gjennom årene og er nylig innkjøpt av både Oslo kommune og Asker kommune.