Prosjekter og aktiviteter i Drammen kommune

På denne siden finner du informasjon om ulike aktiviteter og aktører knyttet til kulturarv i Drammen kommune

Nersetterbåtene 

Nersetterbåt er betegnelse på robåter som ble brukt i forbindelse med tømmerfløtingen i nedre del av Drammensvassdraget, men også til ulike fiskeaktiviteter. Båten er i likhet med klinkebåttradisjon fra hele landet, brukt av fløtere og fiskere fordi de var raske, stabile og lette å manøvrere. Både bruken av nedsetterbåten og håndverkstradisjonen som følger denne båttypen er en viktig kulturarv for Drammen.

Gamle Nedre Eiker kommune innlemmet Nersetterbåten i sitt kulturvernarbeid og startet et samarbeid med mange aktører, som het Prosjekt «Nersetterbåt – En Elvebåt fra Drammen».

Prosjektet arbeidet med å ivareta og formidle kunnskapen om båttypen.

Les mer om Nersetterbåten og prosjektet i Eiker arkiv

Om du er interessert i aktivitetene til prosjektet se prosjektet side på facebook

Kulturminnedagene

Kulturminnedagene arrangeres årlig i hele Norge og alle kan bli med på markeringen!

For å delta og finne informasjon om arrangementet se vår side om kulturminnedagene

Pilgrimsleden

Tunsbergleden går gjennom Drammen på vei mot Nidaros, og er en del av det nasjonale pilegrimsnettverket. Leden gjennom Drammen er under etablering og i ferd med å merkes.

Ytterligere informasjon om leden er under utarbeidelse.

For oppdatert informasjon om pilegrimsleden, se de nasjonale nettsidene for pilegrimsleden.

Helleristninger

Drammen kommune har to kjente helleristningsfelt fra steinalderen. Begge ligger i kommunedel Åskollen-Skoger, og er tilrettelagt for publikum.

Helleristningene på Åskollen er fra yngre steinalder (sannsynligvis det tredje årtusen før Kristus), og ligger ved veien Helleristningen nær Nordbyveien. Feltet består av 3 figurer.

Helleristningen viser en elg, nedenfor elgens hode er det en liten fugl, og over elgens gevir er det en trekantet figur. Kroppen til elgen er trapesformet, hodet er langt og smalt og kronet av et 10-takket gevir. Linjene inne i elgkroppen kan symbolisere indre organer. Bena er meget forseggjort med antydning til klover.

Alle figurene er tydelige og malt opp med rødt. Feltet er inngjerdet med jernstakittgjerde med port.

Foto: Stig Rune Pedersen

Helleristningene i Skogerveien i Drammen, ved hus nr. 8, er et felt med veideristninger fra sen eldre steinalder, ca. 6000 før nåtid. Feltet fortsetter mot andre siden av veien, mot nr. 3, men disse er tildekket. Dette skal være det eneste stedet på Østlandet hvor det både er figurer av sjødyr og landdyr, man kan se både hval, fisk og hjortedyr. Helleristningene ble funnet i 1930. I 2007 ble det reist et vernetak over ristningene.

Helleristningsfeltet som er inngjerdet med en mur, består av 9 figurer. Figurene er tydelig markert. På feltet kan man se to dyrefigurer, tre fiskefigurer, en halvmåne, en mannsfigur og to kroklignende figurer. Det er satt opp informasjonsskilt på stedet.

Foto: Stig rune Pedersen

Andre aktører

Buskerud bygningsvernsenter driver opplæring av håndverkere og rådgivning til huseiere. Målet med dette er å øke kompetansen på antikvarisk istandsetting og tradisjonshåndverk og redusere tap av verneverdige bygninger i Buskerud.

Drammen kommune har mange institusjoner som formidler immateriell kulturarv, noen av de er:

Drammens museum

Svelvik museum

Fossekleiva Kultursenter

Drammen historielag

Svelvik historielag

Tangen og Åskollen historielag