Utvidelse av skjenkebevilling for en enkelt anledning

Har du skjenkebevilling og ønsker å utvide åpnings- og skjenketid og/ eller skjenkeareal i forbindelse med en enkelt anledning, må du søke om en utvidelse av skjenkebevillingen.

Frister

Søknader for en enkelt anledning, må sendes til politiet før kommunen kan fatte
vedtak. For å få svar på søknaden i tide før arrangementet, må det sendes søknad til kommunen senest innen:

  • Fire uker (20 virkedager) for mindre arrangement (for eksempel firmafester, bryllup, jubileer og andre mer eller mindre private arrangementer.)
  • Fem uker (25 virkedager) for større arrangement (for eksempel sankthansaften og andre mer eller mindre offentlige arrangementer.)
  • 15. juni for større arrangementer (for eksempel festivaler og andre mer eller mindre offentlige arrangementer) som avholdes i perioden 1. august til 1. september.
  • I perioder med ferieavvikling (sommer, jul, påske) må det påregnes lengre behandlingstid. Det anbefales i disse periodene at det søkes i god tid.

Hvordan søke?

Bruk det elektroniske skjemaet for tilleggsinformasjon. Huk av for «annet» og skriv søknaden i kommentarfeltet. Du må laste opp digitale vedlegg. Følgende må fremgå av søknaden: 

  • Navn på bevillingshaver og sted.
  • Informasjon om i hvilken anledning utvidelsen ønskes.
  • Plan for vakthold, kontroll med utskjenking.
  • Tegning av målsatt skjenkeareal. Kun ved utvidelse av skjenkeareal.
  • Godkjenning fra grunneier som viser at bevillingssøker har råderett over skjenkearealet. Kun ved utvidelse av skjenkeareal.

Musikk utendørs etter kl. 23.00

Det opplyses om at dersom det er planlagt spilt musikk i utendørs areal etter kl. 23.00 må det innhentes tillatelse fra Drammen kommune v/Samfunnsmedisinsk avdeling, miljørettet helsevern.