I Drammen har du mulighet til å låne en elsykkel, leie elsparkesykkel og benytte deg av bysykler.

 

Prøv en elsykkel i to uker fra Elsykkelbiblioteket i Drammen.

Les mer om elsykkelbiblioteket her.

Elsykkelbiblioteket hos Café Global i Svelvik.

Elsykkelbiblioteket hos Greenspeed på Strømsø.

Elsykkelbiblioteket hos Bjørn Myhre Sport i Krokstadelva.

 

Drammen kommune gjennomfører i 2020 en forsøksordning der vi leier ut kommunalt areal til aktører som vil leie ut elektriske sparkesykler. 

Enhver aktør som skal drive utleie av elektriske sparkesykler fra kommunal grunn skal ha avtale med Drammen kommune. Avtalen innbefatter leie av kommunal grunn og vilkår for utleien.

Følgende månedlige leiepriser gjelder i 2020:

  • Drammen sentrum 100 kr per elsparkesykkel
  • Resten av kommunen 20 kr per elsparkesykkel

Leie betales månedlig for månedene april, mai, juni, juli, august og september. For årets tre siste måneder oktober, november og desember, betales takst tilsvarende én måned. Grunnen til dette
er at vær og føreforhold gjør at det kun er oktober som er en rimelig sikker driftsmåned. Betalingen for disse tre siste månedene gjøres i oktober.

Vilkår for å leie kommunalt areal til elektriske sparkesykler.

Det er 150 bysykler fordelt på 15 stativer i det sentrale Drammen.

Du kan tegne abonnement på bysykkel på nettsiden til Drammen bysykler.