I Drammen har du mulighet til å låne en elsykkel, leie elsparkesykkel og benytte deg av bysykler.

 

Prøv en elsykkel i to uker fra Elsykkelbiblioteket i Drammen.

Les mer om elsykkelbiblioteket her.

Elsykkelbiblioteket hos Café Global i Svelvik.

Elsykkelbiblioteket hos Bjørn Myhre Sport i Krokstadelva.

 

Hvis du ønsker å leie elsparkesykkel i Drammen kommune, må du leie fra en av de private aktørene som tilbyr elsparkesykler i kommunen. Vanligvis vil dette foregå via elsparkesykkeloperatørens app. Kommunen leier ikke ut elsparkesykler.

Innbyggere, interesseorganisasjoner eller andre som har spørsmål om eller innspill til kommunen om elsparkesykler, er velkommen til å ta kontakt med oss.

Aktører som ønsker å leie ut elsparkesykler fra kommunal grunn i Drammen kommune i 2021, må ha avtale med kommunen og følge vilkår vedtatt av Hovedutvalg for tekniske tjenester 10.12.2020. Vilkårene finner du her. Aktører som ønsker å inngå avtale med Drammen kommune eller har spørsmål knyttet til dette, ta kontakt med kommunen.

Kontaktinformasjon: e-post  kommunepost@drammen.kommune.no, telefon 32 04 00 00.

Vilkår for å leie kommunalt areal til elektriske sparkesykler.

Det er 150 bysykler fordelt på 15 stativer i det sentrale Drammen.

Du kan tegne abonnement på bysykkel på nettsiden til Drammen bysykler.