Jeg er ny i Drammen

Er du ny i Norge og Drammen? Og synes du at det er vanskelig å skjønne samfunnet og språket?

Norsk

Trenger du å lære norsk?

Tilbudet om norskkurs gis til voksne i alderen 16 til 67 år som har rett eller plikt til norskopplæring.

Norskkurs

Samfunnskunnskap

Trenger du å lære mer om det norske samfunnet?

Samfunnskunnskap er et kurs på 25, 50 eller 75 timer med undervisning i norsk samfunn, lover og regler. Kurset holdes på et språk deltakeren forstår (oftest deltakerens eget språk).

Samfunnskunnskap

Skoler

Lurer du på hvor skolene ligger?

Barne- og ungdomsskoler i Drammen kommune

Det er til sammen 36 barne- og ungdomsskoler i Drammen kommune:

Videregående skoler i Drammen kommune

Fritidstilbud

Lurer du på hva for fritidstilbud kommunen har for barn og unge?

Helsestasjoner

Lurer du på hvor du finner helsestasjonene i kommunen?

Her finner du alle jordmortjenestene, helsestasjonene og helsestasjonen for ungdom: