Alle bekymringsmeldinger er fulgt opp

Tirsdag 10. juli ble det kjent at flere bekymringsmeldinger fra politiet til ulike kommuner ikke har nådd mottaker. Drammen kommunen har nå undersøkt dette og kan bekrefte at alle bekymringsmeldinger til kommunen har nådd fram.

Drammen kommune fant noen henvendelser fra politiet som har ligget ulest, og har sammen med politiet gått gjennom alle henvendelser som ikke har vært åpnet.

– Vi har i løpet av onsdagen vært i dialog med politiet og har blitt kjent med innholdet i disse henvendelsene, sier Elisabeth Lyshaug, leder i barnevernet i Drammen kommune.

Politiet har brukt en funksjon som har medført at kommunen ikke har hatt tilgang til de digitale oversendelsene. Dokumentene har ikke vært synlige i kommunens innboks i Altinn, og kommunen har ikke vært varslet om at dokumentene er sendt.

– Heldigvis viser det seg at disse henvendelsene også har blitt tilsendt oss på annen måte, og dermed allerede har blitt fulgt opp, sier Elisabeth Lyshaug.