Ansatt som ny kommunedirektør

Kommunestyret har ansatt Trude Andresen som ny kommunedirektør i Drammen kommune fra 1. august 2023.

– Jeg er veldig glad for tilliten kommunestyret har vist meg og gleder meg til å begynne som kommunedirektør i Drammen kommune, sier Trude Andresen.

Hun kommer fra tilsvarende stilling i Indre Østfold kommune og har tidligere vært kommunedirektør i Øvre Eiker kommune i rundt sju år.

– Etter tiden min i Øvre Eiker kjenner jeg Drammen kommune fra utsiden. Nå ser jeg fram til å bli kjent med landets sjuende største kommune fra innsiden. Det er gjort en omfattende jobb de siste årene etter sammenslåingen av Svelvik, Nedre Eiker og Drammen, og jeg skal forvalte det grunnlaget som nå er lagt, og utvikle kommunen videre sammen med folkevalgte og ansatte, sier kommunens nye administrative toppsjef.

to damer som smiler. Ordfører med kjedet og ny rådmann med blomst i hendene
Ordfører Monica Myrvold Berg overrakte Trude Andresen blomst da hun tirsdag kveld ble ansatt som kommunedirektør i Drammen kommune.

Gikk noen runder med seg selv

Trude Andresen begynte som kommunedirektør i Indre Østfold så sent som 1. november i fjor. Hun legger ikke skjul på at hun hadde et vesentlig lengre tidsperspektiv på jobben i Indre Østfold.

– Selvfølgelig så jeg for meg en lengre tilværelse i Indre Østfold kommune. Jeg er blitt tatt veldig godt imot der, men jeg bor i Lier, og da kommunedirektørstillingen i mitt eget nærområde og én av landets største kommuner ble ledig, kunne jeg ikke la muligheten gå fra meg, sier Andresen.

– Jeg har aldri sluttet i en jobb så kort tid etter at jeg begynte, og jeg vet av erfaring at det tar tid å sette positive spor etter seg i en stor organisasjon. Så jeg har gått noen runder med meg selv før jeg søkte jobben, legger hun til.

Verdifull erfaring

Trude Andresen mener at erfaringen som kommunedirektør i en av nabokommunene, vil være verdifull i jobben som Drammens nye kommunedirektør, blant annet når Drammens posisjon som regionsentrum skal utvikles og styrkes. Hun vet hvordan nabokommunene ser på Drammen og ikke minst hva som forventes av kommunen som er den regionale motoren.

– Vi skal være bevisst på hva som er våre styrker og muligheter i Drammen, men vi må samtidig ha et godt samarbeid med alle naboene våre og benytte deres styrker og muligheter også for å bygge regionen vår sterkest mulig sammen, sier hun.

Andresen mener Drammensregionen har alle forutsetninger for å være en av landets sterkeste og mest spennende regioner for både innbyggere og næringsdrivende og understreker betydningen av godt samarbeid med både offentlige og private aktører.

– Kommunene må trekke i samme retning, og vi må ha et godt samarbeid med både næringslivet, utdanningsinstitusjonene og frivilligheten, i tillegg til god bruker- og innbyggermedvirkning.

– Tøffe prioriteringer

Den kommende kommunedirektøren er godt kjent med de økonomiske rammene til Drammen kommune. Sammenlignet med de andre storkommunene i landet har Drammen lavere inntekter. Det betyr at det økonomiske handlingsrommet er mindre enn det som er tilfellet i mange av de andre største kommunene.
Stramme økonomiske rammer er imidlertid ikke noe som er nytt for Trude Andresen. Det har vært hverdagen som kommunedirektør også tidligere.

– Vi må helt sikkert gjøre tøffe prioriteringer også i årene som kommer. Det er ingenting som tyder på at kommuneøkonomien kommer til å bli romsligere fremover, men vi må være dyktige og bruke de ressursene vi har, på en klok og framtidsrettet måte. Det vil kreve mye av hver enkelt i Drammen kommune, men dette skal vi klare hvis vi evner å jobbe godt sammen og ta tak i utfordringene tidlig nok, sier hun.

Alle støttet ansettelsen

Det er et enstemmig kommunestyre som står bak ansettelsen av Trude Andresen som ny kommunedirektør. Det er ordfører Monica Myrvold Berg glad for.

– Ansettelsesutvalget mente vi hadde funnet den beste kandidaten til å lede kommuneadministrasjonen videre når Elisabeth Enger slutter i sommer. Jeg er glad for at kommunestyret har stilt seg samlet bak denne vurderingen og ansettelsen av Trude Andresen. Hun tar på seg en stor og krevende jobb, og da er det godt for henne å gå løs på oppgaven med hele det politiske miljøet bak seg, sier Monica Myrvold Berg.