Åpnet flott og miljøvennlig nybygg på Brandengen

– Gratulerer med dagen! Og gratulerer med et helt nytt bygg, Brandengens nye storstue, som kommer til å bety mye for skolen og for hele dette flotte området Brandenga!

Det sa ordfører Monica Myrvold Berg i det hun foretok den offisielle åpningen foran elever, lærere og inviterte gjester i flerbrukshallen som ligger midt mellom den nye og gamle skolebygningen.

Ordføreren klipper en snor som er holdt av to elever
BILDE: Ordfører Monica Myrvold Berg fikk æren av å åpne nybygget.

Drammen satser på å bli Norges grønneste kommune. Miljøfokuset har derfor vært sterkt også i dette prosjektet. Bygningen er oppført i limtre og oppvarmingen skjer ved at det hentes varme fra grunnen. Da møbler og inventar skulle kjøpes inn, var det en selvfølge å stille krav om at alt var Svane-merket.

Nybygget sett fra forsiden
BILDE: Slik ser nybygget på Brandengen skole ut.

De yngste

Det er skolens yngste, det vil si de tre første klassetrinnene, som skal ha tilhold i bygget som totalt er på 3 000 kvadratmeter. Trinnene er fordelt på hver sin etasje. I tillegg kan de samles i det store atriumet. Videre er det lokaler for velkomstklasser, spiserom og arbeidsrom for lærerne samt kontor for helsesykepleier.

SFO har også fått plass i bygget. De holder til i første etasje med eget kjøkken og plass for å spise både inne og ute.

Kjøkkenet til SFO
BILDE: SFO har fått stort, fint kjøkken.

Har støtt på mange utfordringer

Utvidelsen av Brandengen skole har bestått av to delprosjekter. Flerbrukshallen sto ferdig i 2019, mens det nye skolebygget opprinnelig skulle være klart til bruk januar 2021. Totalentreprenøren som startet byggingen i 2019 gikk imidlertid konkurs etter at sålen var støpt. Dermed måtte Drammen Eiendom KF gjennomføre ny anbudskonkurranse. Våren 2021 var byggearbeidene i gang igjen med ny totalentreprenør, men pandemien førte med seg noen utfordringer og forsinkelser. I år har krigen i Ukraina forsinket leveringen av stål. Derfor mangler fortsatt noe stål til trapper og trapperekkverk. Gangbroen mellom byggene er forsinket av samme grunn. Det er ventet at alt er ferdigstilt innen høstferien. Da vil også hele uteområdet være ferdigstilt.

Nybygget har totalt kostet 258 millioner kroner. Dette inkluderer ervervelse av tomt.

Klasserom
BILDE: Nybygget inneholder totalt 14 klasserom.

Fellesarealer
BILDE: I tilknytning til klasserommene er det fellesareal der elevene kan møtes på tvers av klassene.

Atriumet
BILDE: I atriumet kan hele trinn samles og foreldremøter avholdes. Bygget er oppført i limtre, noe som gir et lyst og godt innemiljø.