Årsevalueringen er lagt fram

Rådmannen la fredag 29. april fram Drammen kommunes årsevaluering og årsregnskap for 2021.

Årsevalueringen er en gjennomgang og vurdering av Drammen kommunes virksomhet det foregående året.

Hele evalueringen kan leses her: