Barnehager en del av Kunst rett vest

Kunst rett vest går inn i den siste helgen med fellesutstilling på Fossekleiva og åpne atelierer. Men også barnehagebarn har vært en del av årets Kunst rett vest.

syltetøyglass med farget vann og "ting" som lager kunstverk
BILDE: Skaperverk i vann laget av barn på Åsløkka barnehage.

Barnehager i Drammen har laget installasjoner i vann som stilles ut som en del av Kunst rett vest. Utstillingen vises på ulike knutepunkter i Drammen kommune.

Det er barna som lager skaperverkene i barnehagene og i samarbeid med ansatte på knutepunktene skal verkene stilles ut til glede for alle som kommer innom utstillingsstedene og i noen tilfeller kan de også sees fra utsiden.

Flere av verkene blir også lyssatt slik at de kan oppleves i mørket sett utenfra og inn, selv om utstillingsstedet er stengt. Skaperverkene blir laget i syltetøyglass barna har tatt med hjemmefra, de blir fylt med vann før de stilles ut. Det er bare fantasien som sette grenser og kreativiteten blant barna er det ingenting å si på.

Mer kreativitet, vakker og spennende kunst kan du oppleve på Fossekleiva og rundt om i atelierer denne helgen. Det er siste helg med Kunst rett vest. 

Viktige samarbeid

Hilde Eriksen, som er avdelingsleder for kunst og kulturarv i Drammen kommune, setter de tverrfaglige samarbeidene i kommunen høyt.

- Når Drammen kommune er vertskap for et større kulturpolitisk interkommunalt samarbeid som Kunst rett vest, så ønsker vi å styrke kommuneperspektivet og forankre dette – også som et tverrfaglig lokalt samarbeid, sier Hilde Eriksen og fortsetter:

- Kunst rett vest handler om å invitere inn og åpne opp dørene til kunstfeltet i regionen, og mange lokale kunstnere er antatt.

Hun mener det derfor er viktig å mobilisere forskjellige målgrupper av publikum inn – både som besøkende til Fossekleiva kultursenter, som huser selve fellesutstillingen, men også gjennom andre skaperprosjekter og sidearrangementer.

- Barna har laget flotte verk i vann som vil pryde knutepunktene i perioden – noe som er fint i seg selv, men som også bidrar til å sette søkelys på Kunst rett vest, og ikke minst viser oss hva knutepunktene kan være for kommunens innbyggere. Jeg tror også at slike samarbeid på tvers av virksomhetene gir ny læring, inspirasjon og en opplevelse av å bidra i et større fellesskap, sier Eriksen.

kunstver i vann laget av barnehagebarn.
BILDE: Verk i vann laget av barnehagebarn er blant annet stilt ut på Knutepunkt Mjøndalen.

Oversikt over barnehager og utstillingssteder

Knutepunkt Svelvik

 • Berger barnehage
 • Tømmerås barnehage
 • Ebbestad barnehage
 • Støa barnehage

Knutepunkt Åskollen

 • Nordbylunden barnehage
 • Knutepunkt Strømsø
 • Kobbervik gård barnehage

Drammen rådhus

 • Åssiden barnehage
 • Brannposten Naturbarnehage

Knutepunkt Fjell

 • Danvik barnehage

Knutepunkt Mjøndalen

 • Åsløkka barnehage