BERT - for barna i kommunen

BERT er ikke navnet på en mann, men en forkortelse for barnevernfaglig eksternt ressursteam, som består av Marianne Halstenrud og Birgitte Nyblin-Austgulen. Det toårige prosjektet har som mål å forebygge omsorgssvikt og atferdsproblemer. Allerede høster lærere og barnehagelærere gode erfaringer av tiltaket.

En elev rekker opp hånden i et klasserom.
BILDE: Gjennom BERT skal de som jobber med barn og unge få noen verktøy å bruke.

Alle vil vi at barn skal ha det bra og ha en god oppvekst. Men alle barn har det ikke alltid bra. Hver dag er det barn som kan ha utfordringer og som har dårlige dager i barnehage, på skole og på fritidsaktiviteter. Hver eneste dag er det barn som opplever omsorgssvikt. Og hver dag er det ansatte som jobber med barn og unge som har en litt dårlig magefølelse ovenfor et barn, som ser at noe ikke er bra eller som opplever uheldige eller vonde situasjoner som er vanskelig å håndtere.

Får faglig støtte

Ansatte som jobber i barnehage og skole har ikke alltid de rette verktøyene i bagasjen for å vite hva de skal gjøre og hvordan de skal håndtere ulike situasjoner eller vanskelige møter. Hva kan og bør man egentlig si til barn, og til foreldre, i samtaler med dem? Og hvor bør veien videre gå?

Gjennom BERT skal de som jobber med barn og unge få noen verktøy å bruke. De skal få barneverfaglig kompetanse for å kunne hjelpe disse barna, slik at utfordringene kan løses på laves mulig nivå – det vil si i barnehage eller skole. Lærere skal være lærere og barnehagelærere skal være barnehagelærer. De skal fortsatt drive med læring og gi omsorg, men BERT handler om å få støtte, veiledning og kunnskap fra barneverfaglig ansatte.

– Det kan handle om å få hjelp til å sortere og avklare bekymring eller få støtte og bekreftelse på det de gjør som er bra. Det kan også handle om å få innspill på hvordan de på best mulig måte kan forstå barnet, og hvordan man kan få til et konstruktivt samarbeid med foreldrene, sier Marianne Halstenrud, nettverkskontakt i BERT barnevernet i Drammen kommune.

Hun påpeker at dette er et tilbud til de profesjonelle, de som jobber med barn. Det er ikke et tilbud til foreldre og barn.

–  Vi skal jobbe mot de ansatte. Vi skal ikke oppsøke enkeltbarn for samtaler, sier Halstenrud.

– Veldig glade for denne støtten

Jarle Blikken er rektor ved Åssiden skole. Hans skole har siden slutten av januar 2022 ukentlig hatt besøk av BERT etter at elevene har gått hjem. Lærere for hvert trinn får sine planlagte økt med BERT, noe som har vært svært positivt for lærerne.

– Vi har fått så mye god hjelp og er så glade for denne støtten. Det bidrar til å heve vår kompetanse. Vi er bedre preppet både i møter med barn og foreldre, sier Blikken og fortsetter.

–  Når vi møter fortvilte, bekymrede eller redde foreldre, så vet vi nå bedre hvordan vi kan møte dem. Vi vet bedre hva vi bør og kan si, og hva vi kanskje ikke bør prate om.

Blikken forklarer også hvordan BERT har hjulpet dem med å sortere veien videre i ulike situasjoner.

–  De har stilt oss de gode spørsmålene, slik at vi tydeligere klarer å se om det er saker som for eksempel skal til PPT, BUP eller barnevern, forklarer Blikken.

 

Forebyggende arbeid

Oppvekstreformen og ny barnevernlov ligger til grunn for det toårige prosjektet som er satt i gang i Drammen kommune. BERT er ett av tiltakene barneverntjenesten bidrar med inn i det forebyggende arbeidet i kommunen. Tidlig innsats i skole og barnehage er altså et av grepene som tas gjennom  BERT. - Gjennom veiledningene øker vi også kunnskapen om hvordan barneverntjenesten jobber, og hva som er terskel for å sende bekymringsmelding, sier Marianne Halstenrud, men understreker at deres jobb i all hovedsak går ut på å støtte ansatte som jobber med barn og unge.

BERT har så langt vært og veiledet ved Mjøndalen, Åssiden, Bragernes og Solberg skoler, samt Møllenhof, Parktunet og Sørbyløkka barnehager. I prosjektperioden skal de jobbe mot fire kommunedeler.

– Hva som skjer etter prosjektperioden er uvisst, men sammen med skole og barnehage vil vi evaluere nytteverdien av BERT, sier Elisabeth Lyshaug, virksomhetsleder for Barneverntjenesten i Drammen kommune.

–  Så langt har vi gode erfaringer, og hvis vi er enige i at denne vridningen bør satses på videre og eventuelt utvides, vil det være et felles mål å jobbe mot, sier hun.

Malingflasker og pensler i forgrunnen. Uskarpe barnehagebarn i bakgrunnen.
BILDE: Tidlig innsats i skole og barnehage er altså et av grepene som tas gjennom BERT.