Billigere på Attic for barn og unge fra familier med lav inntekt

Fra høsten 2023 koster det det samme å danse ved Attic som ved resten av tilbudet ved kulturskolen i Drammen. Det betyr blant annet at prisen går ned for barn og unge fra familier med lav inntekt.

Unge dansere med sorte skjørt strekker armene i været
Prisen på Attic går ned for barn og unge fra familier med lav inntekt..

Hovedtutvalget for kultur, idrett og frivillighet sa onsdag 3. mai ja til rådmannens forslag å få et felles reglement for betaling ved Attic og resten av kulturskolen. Attic ble i 2022 overtatt av Drammen kommune.

Ordningen med redusert betaling gjelder for barn og unge under 18 år, og for personer over 18 år med spesielle utfordringer - slik som psykisk utviklingshemming.

På samme måte som på kulturkskolen er det også redusert betaling for familier som har flere barn som benytter seg av tilbudet.

De nye satsene

Den samla årlige inntekten for familien avgjør om barnet eller ungdommen får redusert pris på dans. Satsene er basert det som kalles grunnbeløpet i folketrygden. Disse blir justert i mai hvert år. Derfor blir også de samla inntektene familiene kan tjene for å få de ulike rabattene jusert opp.

668 862 kr eller mer

  • 2 593 kr

Mellom 557 385 – 668 862 kr

  • 25% reduksjon - dvs 1 945 kr

Mellom 445 908 – 557 385 kr

  • 50% reduksjon - dvs 1 297 kr

Mellom 334 431– 445 908 kr

  • 75% reduksjon - dvs 648 kr

Mellom 0 – 334 431 kr

100% reduksjon - dvs 0 kr

Søskenmoderasjon

  • 30% rabatt på barn nr. 2
  • 50% rabatt på barn nr. 3, 4, 5 osv.

Ordningen med redusert betaling gjelder bare for barn og unge som bor i Drammen kommune.