Bli med på vårrydding

Et sikkert vårtegn er at det dukker opp søppel når snøen smelter. Ryddedugnader bidrar hvert år til å fjerne store mengder søppel fra norsk natur. Alt du trenger er et par hansker, sekk eller pose og en plan for avfallshåndtering før du går ut og plukker søppel.

Illustrasjon som viser avfallssekker og en avfallsdunk

Du kan bli med på en planlagt aksjon, eller lage din egen aksjon og få en ryddeaksjonskode. Aksjonene finner du, eller registrerer du, på Rydde-appen eller på www.ryddenorge.no

  • Sekker og hansker kan hentes på Drammen bibliotek, Mjøndalen bibliotek, Knutepunkt Strømsø, Knutepunkt Åskollen og Knutepunkt Svelvik, Danvik-Fjell frivilligsentral, Svelvik frivilligsentral, Mjøndalen frivilligsentral og Konnerud frivilligsentral. 
  • Dersom du har en ryddeaksjonskode henter kommunen avfallet ditt. Send en e-post til christine.rinck@drammen.kommune.no før ryddeaksjonen, så avtaler vi sted for henting av avfallet.
  • Mindre mengder avfall kan du kaste i din egen avfallsbeholder. Ved større aksjoner må utstyr bestilles direkte fra Hold Norge Rent.

Husk at det er ferdselsforbud fra 15. april i fuglereservater langs sjø.

Tusen takk for at du bidrar i kampen mot forsøpling!