Byr opp til enda mer dans

Fra første januar ble Attic en del av Drammen kommune. Det betyr at rundt 900 elever nå er i aktivitet i kommunal regi i dans-, sang og yogasenteret på Sundland – fortsatt i god Attic-ånd.

- Attic AS ble overtatt av Drammen kommune 1. januar, og er nå en egen avdeling i Drammen kommunes virksomhet Kulturskole og ung kultur. Tilbudet for alle elevene er fortsatt det samme, selv om Attic har blitt kommunal. Attic-ånden lever videre og alt det gode arbeidet fortsetter, sier avdelingsleder Wenche Brun.

Fra forestillinger

dansere i spotlys på Attic scene dansere fra forestilling hip hop dansere i aksjon på Attic scene Bilde fra en av dansesalene på Attic Bilde av kafeen på Attic interiør på Attic

Mye på plass

Det at Attic har blitt en del av Drammen kommune, ser Brun på som en seier for kulturlivet i Drammen.
- Vi er glade for at dansetilbudet for barn, unge og voksne er sikret inn i fremtiden. Vi er også veldig glade for at pilates- og yoga-tilbudet får bestå side om side med dansen, sier Brun.
Det er fremdeles mange møter og mange prosesser i forbindelse med virksomhetsoverdragelsen, men mye er allerede på plass.

- Nå gleder vi oss til å få nære og gode samarbeid både internt i kommunen og med kulturlivet i Drammen. Vi håper med dette at vi er i stand til å tilby vårt brede kurstilbud og det gode miljøet til enda flere barn, unge og voksne i storkommunen Drammen, sier avdelingslederen.

Hun håper også på en utvikling av Attic scene i tiden som kommer, slik at lokalene kan leies ut til andre kulturaktører, til konferanser og møter både internt og eksternt.

Flanmencodansere med hvite skjorter, vest og bukser. De holder armene over hodet.
BILDE: Flamencodansere fra forestilling på Attic.

Til det beste for kunst og kultur

Geir Morten Hansen, virksomhetsleder Kulturskole og ung kultur ønsker elever og hele bemanningen på Attic velkommen til Drammen kommune.

- Dette at Attic nå er blitt en del av Drammen kommune fra 2022 gjør at vi er rustet på best mulig måte for fremtiden – til det beste for kunst og kultur til barn og unge i Drammen kommune, sier Geir Morten Hansen.

Opplæringstilbudet i kunst og kultur i Attic og Kulturskolen, sammen med det åpne kultur- og fritidstilbudet som Ung kultur tilbyr, er nå samlet i en virksomhet i kommunen. Bemanningen i virksomheten utgjør rundt 125 personer. Antall elevplasser i Attic og Kulturskolen til sammen er denne våren 3150, og elevtallet er økende.

- Dette legger til rette for helhetstenkning i barn og unges kunst og kulturtilbud, samordning av aktiviteter, samarbeid og samhandling internt og eksternt, kompetansedeling med mer, sier Geir Morten Hansen. Han gleder seg til fortsettelsen.

To små jenter kledd ut som løver
BILDE: Attic tilbyr dans, yoga og pilates for barn, ungdom og vokse.

Rundt hundre kurstilbud

Per i dag er Wenche Brun avdelingsleder og pedagog, Runi Tømmeraas er konsulent og har ansvaret for den økonomiske driften, Silje Brun er konsulent, instruktør og ansvarlig for yoga/pilates seksjonen i avdeling Attic, mens Bendik Sundby er konsulent ved siden av undervisning. Det er 23 instruktører og pedagoger som underviser faste klasser i et bredt utvalg av stiler hvor de er spesialisert innen sitt fagfelt.

I dag er det rundt 900 elever og 1450 påmeldinger på Attic. Tallene er nå i ferd med å stige igjen etter en nedgang under pandemien. Man kan velge mellom moderne og jazzdans, samtidsdans og klassisk, flamenco og hip hop, for å nevne en liten del. Alle danseformene kan du lese om på nettsiden til Attic.

Ved siden av dans og sang for barn, ungdom og voksne, har Attic altså en yoga og pilates seksjon med kurs for både barn, ungdom og voksne. Her er det fokus på fysisk trening, avspenning, stress og pustmestring. Denne seksjonen i avdeling Attic har tilbud for flere nivåer. Det er fortsatt mulig å melde seg på kurs utover våren.
Det er også et eget rom for reformertrening, en treningsform som er den eneste av sitt slag i Drammen.

hip hop dansere i aksjon på Attic scene
BILDE: På Attic tilbys dans, yoga og pilates innen mange ulike sjangre for barn, unge og vokse.

Tre forestillinger

Selv om Attic nå er en del av kommunen, er det mye av det som har gjort Attic unikt som videreføres. Så like sikkert som at knoppene springer ut på trærne i mai, skal det være forestillinger på Attic scene. To ulike produksjoner skal vises denne våren, og når julelysene festes på trærne i desember, vises en ny forestilling på Attic.

- I mai er det barneforestilling med en ny produksjon som handler om Drømmefangeren, en legende fra Lakotafolket. Her blir det både dans og skuespill. For ungdoms- og voksenklassene heter forestilling BRING IT ON. Det vil bli en forestilling inspirert av forskjellige følelsestilstander - behov og tanker i nåtiden, sier Wenche Brun.