Portugisere ville lære om klimatilpasning

En delegasjon fra Algarve-regionen besøkte 4. mai Drammen kommune for å lære om tiltak mot negative konsekvenser av endret klima.

De siste årene er det i kommunen gjennomført flere endringer for å hindre ødeleggelser som følge av flom og kraftig nedbør. Blant annet er det laget et overvannshåndteringsanlegg med såkalt regnbed i Bjørnstjerne Bjørnsons gate. Og i Mjøndalen er det de siste årene gjort et omfattende flomsikringsarbeidet.

Det var disse to prosjektene delegasjonen fra 16 kommuner i Algarve-regionen var kommet til Drammen kommune for å se.

Delegasjon fra Algarve sammen med representanter for Drammen kommune, Statens vegvesen og KS.
BILDE: Håndtering av vann fra Drammenselva og overvann ved kraftig regn var tema da en delegasjon på seks personer fra et interkommunalt samarbeid i Algarveområdet i Portugal besøkte Drammen kommune. De besøkende fikk også en presentasjon av Bybro-prosjektet på veien. Fra venstre: Susana Marreiros (Algarve), Ema Mendonca (Algarve), Sergio Inacio (Algarve), Bjørn Rongevær (KS), Kristine Laukli (Statens vegvesen), Johanne Stake (overingeniør Drammen kommune), Teresa Mondonca (Algarve), Johannes H. Devold (virksomhetsleder Drammen kommune), Anne-Marie Vikla (kommunalsjef Drammen kommune) og Teresa Rocha (Algarve).

Prisvinnende prosjekt

Staten vegvesen, sammen med Drammen kommune og Norconsult, mottok i 2021 DOGA-merket for god design for bedene i Bjørnstjerne Bjørnsons gate. Prosjektet var pionerarbeid i Norge, og det var også knyttet et forsknings- og utviklingsprosjekt og et doktorgradsprosjekt til arbeidet.

Flomsikring i Mjøndalen

Flommen i 2012 rammet Mjøndalen spesielt hardt. Som følge av dette startet et større arbeid for å sikre at Mjøndalen kunne tåle store mengder overvann, store bekker og at Drammenselva går høyt. Blant annet er bekker flomsikret og det er bygget pumpestasjoner flere steder i Mjøndalen for å hindre flom.

Lære av Drammen

Kommunalsjef for Arealplan, klima og miljø Anne-Marie Vikla var vert. Ifølge Vikla var det Kommunenes sentralforbund (KS) som pekte ut Drammen som et godt eksempel på tilpasninger til klimaendringer, og tok med seg delegasjonen fra Portugal til Drammen kommune. Målet for delegasjonen var å lære mer om måter å møte utfordringer knyttet til vann som følge endret klima.