Fremtidens kunstnere - kan ses på Kunst rett vest

DEMO-kollektivet gir unge kunstnere muligheten til å skape og utvikle sitt kunstneriske talent på veien inn i den profesjonelle kunstverden. I september kan kunsten deres oppleves på Kunst rett vest på Fossekleiva.

Her kan vi lære mer om det vi brenner for.

Jeg har fått ny respekt for andre kunstformer.

DEMO har hjulpet meg å forstå kunstverden.

Våre stemmer blir hørt.

Seks personer sitter på en trapp langs elva på Union brygge.
BILDE: Danick Theodor Bakker (f.v), Narin Hosseini, Rose O´Sullivan og Enrik Ridvan Thorkelsson er fire av syv kunsttalenter i DEMO-kollektivet. Prosjektleder Simen Korsmo Robertsen (bak) og veileder Yola Maria Tsolis.

Dette er sitater fra fire av syv unge kunstnerne som er med i DEMO-kollektivet. DEMO-kollektivet, som ble etablert i 2019, er et faglig og sosialt nettverk bestående av unge kunstnere, kreative og artister fra 16 til 23 år. De fire er kunstnere i startgropen. De er kunsttalenter som allerede har fått gode verktøy i bagasjen for å kunne utforske og utfordre sitt eget kunstneriske uttrykk, og for å finne frem på sin egen reise mot et profesjonelt kunstnerliv. De fire er takknemlige for mulighetene de har fått gjennom DEMO.

- Jeg har fått så mye erfaring og lært så mye om det jeg brenner for, sier Enrik Ridvan Thorkelsson om DEMO, og tilføyer:

- Å kunne jobbe sammen i et kollektiv gjør at vi ikke føler oss så ensomme med kunsten.  

Danick Theodor Bakker sier at han har fått en ny respekt for andre kunstformer etter at han ble en del av DEMO.

- Jeg kan bruke så mye av det jeg lærer gjennom DEMO i min kunst, sier han.

Nasjonalmuseet og Kunst rett vest

Danick Theodor Bakker arbeider med foto, film, musikk og 3D-modellering. Det er han som jobber med selve 3D-modelleringen til et kunstprosjekt som skal vises på Kunst rett vest på Fossekleiva i september.

Kunstprosjektet har alle deltakerne i kollektivet utviklet i fellesskap. Religion er temaet og konseptet kan ses gjennom VR-briller om en snau måned.

I sommer har også kunsten deres vært på åpningsutstillingen til det nye Nasjonalmuseet i Oslo. Der arbeidet de tett sammen med kunstneren Hans Edvard Hammonds og tok med seg både inspirasjon og arbeidserfaring med hjem.

kunstverk av en metallisk hånd som holder en sommerfugl
BILDE: Kunstverk signert Danick Theodor Bakker .

Stemmene blir hørt

DEMO-kollektivet får tilgang til workshops, fasiliteter, mentorveiledning og samarbeid med kulturliv og bransje. DEMO er også et viktig bindeledd mellom det etablerte kulturlivet og nye kreative krefter.

Både Rose O´Sullivan og Narin Hosseini mener at DEMO har hjulpet dem med å forstå kunstverden og møtet med det profesjonelle.

- Her har jeg fått muligheter jeg aldri ellers hadde fått, sier Rose O´Sullivan.

- DEMO har alltid handlet om å finne en balanse mellom noe som er gøy, kreativt og noe som er spennende å være med på. Men også være et bindeledd mellom meg og det profesjonelle kunstlivet, sier Narin Hosseini.

Kollektivet har hjulpet henne å tenke mer kunstnerisk og lære henne hvordan hun kan bruke sin kunstneriske frihet.

- DEMO gir ungdom en sjanse til utvikle sin kunst og ikke minst bli hørt. Våre stemmer blir hørt, sier Hosseini.

kunsttegning av et damehode inne i en fiskebolle som er løftet av kroppen.
BILDE: Kunstverk signert Rose O`Sullivan.

Dynamisk og i utvikling

Men hva er egentlig Demo og hvordan jobbes det med kunsten og kunstnerne?

- I kjernen av DEMO-kollektivet ligger et ønske om å forene unge, kreative krefter og gi disse kreftene mulighet til utforske skapende arbeid på tvers av fagfelt, sier Simen Korsmo Robertsen. Han er prosjektleder og veileder for DEMO, ved siden av at han jobber som komponist, musiker og koreograf.

- Det er stor takhøyde for utprøvinger og eksperimentering i et støttende og nært fellesskap. Deltagerne er kunstneriske talenter med engasjement som de tar med seg inn i kollektivet, og vi samarbeider tett med profesjonelle instutisjoner og profesjonelle kunstnere, sier han og fortsetter:

- Det ligger i prosjektets DNA at det skal være dynamisk og i utvikling. Alle idéer som oppstår i kollektivet skal lyttes til og mest mulig skal prøves ut i praksis.

Han forteller at de har en knallfin gjeng som møtes hver onsdag ettermiddag. De jobber sammen og skaper prosjekter og kunstneriske samarbeid. Mellom øktene forventes det at de arbeider individuelt, i tillegg til at de deltar på workshops og utflukter.

- Det er noen få ledige plasser i kollektivet fra høsten av, så vi gleder oss til å treffe flere søkere, sier han.

Etterspurte

Prosjektene DEMO jobber med gjennomføres i kontakt og samarbeid med profesjonelle kulturinstitusjoner.

- Her ser vi en synergieffekt som flere bør merke seg: De unge bidrar til å styrke institusjonenes relevans for de unge. Og samtidig får de unge lære av dyktige fagfolk og møte forskjellige deler av det profesjonelle kulturfeltet, sier Korsmo Robertsen.

Han er stolt av hvordan DEMO-kollektivet har utviklet seg, og hvordan det skaper ringvirkninger i kulturlivet i regionen.

- Vi opplever stor etterspørsel etter samarbeid og et betydelig engasjement fra kulturfeltet. Dette gir solide muligheter for faglig og profesjonelt utbytte for de unge kreative kraftsalvene i kollektivet, sier prosjektlederen. 

Fakta DEMO-kollektivet

  • Startet opp i 2019, og ledet av Linn Silje Rohdin og Simen Korsmo Robertsen
  • Rundt 15 medlemmer hvorav 7 faste (noen under studier etc).
  • Regionalt prosjekt med base i Drammen
  • Organisert under Kompetansesenteret til Interkultur, Drammen kommune
  • Støttet av Kulturrådet
  • For unge kunstnere og kreative som ønsker spennende samarbeid på tvers av fagfelt