Endringer i p-avgift

Kommunestyret i Drammen har vedtatt ny parkeringsstrategi som trer i kraft 1. juli. Den innebærer at alle kjøretøy skal betale samme parkeringsavgift.

Nye parkeringsregler trer i kraft 1. juli etter at kommunestyret 14. juni vedtok ny parkeringsstrategi og parkeringsnorm. For publikum merkes dette i første omgang ved at elbilister nå skal betale ordinær parkeringsavgift.

Den nye parkeringsstrategien for Drammen innebærer blant annet at dagens ordning med halv pris for elbiler og hydrogenbiler bortfaller på kommunens gateparkeringsplasser, Tinghustomta og kommunens parkeringsplass ved Drammen vgs. Tidligere har disse betalt 50% av ordinær avgift.  Alle kjøretøy skal fra og med lørdag 1. juli 2023 betale samme parkeringsavgift.

Alle som parkerer kan nå benytte samme avgiftsknapp på automatene. Egen knapp for elbil vil bli utfaset i løpet av sommeren, men om man trykker på denne knappen etter 1. juli vil ordinær takst komme frem i betalingsdisplayet og betaling med ordinær takst kan gjennomføres.   

Betalingsapplikasjonene for mobil vil også bli oppgradert og være virksomme med ordinær takst for alle kjøretøytyper fra 1. juli 2023.

bilder parkert langs veien , med trær i bakgrunnen
NYE REGLER: Ny parkeringstakst trer i kraft fra 1. juli.