Figurteaterfestival får 2,2 millioner

Norsk Kulturråd gir Figur i Fossekleiva (FiF) tilskudd de neste fire årene. I tillegg får festivalen midler til å arrangere en egen figurteaterfestival på Brandengen skole.

Til sammen får Figur i Fossekleiva 2.2 millioner kroner fra Kulturrådet. Med dette sikres festivalen i mange år framover.

- Dette er en enorm anerkjennelse for festivalen. Vi kan planlegge festivalen flere år fram i tid. Og det betyr at vi kan booke de største og mest ettertraktede internasjonale stjernene. Forutsigbarhet er en forutsetning for å skape gode festivaler over tid, sier avdelingsleder Franzisca Aarflot ved Fossekleiva kultursenter på Berger. 

Bilde av bygningen ved Drammensfjorden
BILDE: Fossekleiva kultursenter er en del av Drammen kommune. Senteret huser Figur i Fossekleiva - Norges eneste internasjonale figurteaterfestival.

Norges eneste

Figur i Fossekleiva er Norges eneste årlige internasjonale figurteaterfestival.

- Det er noe Drammen kan være stolt av, sier Aarflot.

Pengene fra Kulturrådet gjelder fra neste år og fram til 2026. Men det kommer noen ekstra midler allerede i 2022: 125 000 av de 2.2 millioner kronene går til et eget tilbud rettet mot barn. Tilbudet heter Mini-FiF og er en figurfestival på Brandengen skole.

- Det er utrolig moro å få en tilleggsbevilgning for å arrangere en egen minifestival på Brandengen skole i år. Vi har allerede et nært og inspirerende samarbeid med skolen om et kunstprosjekt i det nye skolebygget. Nå kan vi utvide og styrke samarbeidet gjennom figurteater, sier Aarflot.

Årets festival

Figur i Fossekleiva ble etablert i 2016 som en årlig, internasjonal figurteaterfestival. FiF er i dag en etablert nisjefestival med støtte fra Norsk Kulturråd, Drammen kommune og Viken fylkeskommune.

Figur i Fossekleiva har aktiviteter gjennom hele året. I 2022 er hoveddelen av festivalen lagt til oktober. Då blir det forestillinger og arbeidsverksteder for både barn og voksne.