Fortsetter med video på legevakten

Bruk av video i dialog med innringere på legevakten har vært et prøveprosjekt. Nå blir videokonsultasjon et fast tilbud. Det kan bidra til å redde helse.

– Vi har så langt veldig gode erfaringer med bruk av video - både for de ansatte og for brukerne, forteller Susanne Esther Henriette Kjær, virksomhetsleder ved legevakten i Drammen kommune.

Etter å ha testet videokonsultasjon gjennom en prosjektperiode i 2021, er det besluttet at dette blir et fast tilbud ved legevakten. Kjær forteller at det er gjort tilfredshetsundersøkelser både blant de ansatte og brukerne, og resultatene er entydige. Dette er positivt og nyttig for begge parter.

En dimensjon ekstra

Sykepleierne som mottar samtalene på legevakten sitter med hodetelefoner og tre skjermer foran seg. Når en innringer tar kontakt, må sykepleierne vurdere situasjonen raskt. Noen ganger kan spørsmålene besvares greit på telefon, mens i andre situasjoner kan en videokonsultasjon være hensiktsmessig og den kan bidra til å redde helse.
Dersom innringeren samtykker til bruk av video vil vedkommende motta en SMS til sin smarttelefon. Ved å klikke på den og samtidig sikre at høyttaler på telefonen er aktivert, opprettes videokontakt med en sykepleier. Videoen slettes kort tid etter konsultasjonen.

– Vi kjører video så ofte vi kan når det egner seg, sier Susanne Kjær.

Hun forklarer at for sykepleierne å få muligheten til å se hva henvendelsen dreier seg om, både er nyttig og kan være svært viktig. Ved hjelp av video kan man få en riktigere forståelse av problemet.

– At man ikke bare lytter, men også kan se situasjonen, gjør at man raskere kan avgjøre hva slags råd, veiledning og eller behandling innringer trenger. Noen blir rådet til å oppsøke fastlege dagen etter, mens andre trenger rask behandling og må komme til legevakten. Og i noen situasjoner må dette skje såpass raskt, at vi sender en ambulanse, sier Kjær.

to kvinner står foren en c-skjerm på legevakten
BILDE: Susanne Kjær og sykepleier Kristina Sandli på legevakten i Drammen.

Brukes oftest til dette

Legevakten bruker video oftest ved disse henvendelsene:

  • Hud/utslett
  • Skade, brudd/sår/ småskader
  • Insektbitt
  • Feber/infeksjon
  • Blødninger (oftest mindre blødninger)
  • Brannskader

Viktig samarbeid

Videosamtale ved legevakten i Drammen kommune er kommet i stand ved deltakelse i et innovasjonspartnerskap.
Innovasjonspartnerskap er offentlig-privat partnerskap der norske kommuner og etater går sammen med næringslivet for å utvikle helt nye løsninger for dagens og fremtidens samfunnsutfordringer.

Dette prosjektet har fått støtte fra Innovasjon Norge. De bistår med penger, rådgivning og kompetanse sammen med Forskningsrådet, Nasjonalt program for leverandørutvikling og Digitaliseringsdirektoratet.

– Dette innovasjonspartnerskapet har gitt oss mulighet til å være med på nyvinninger og utvikling, sier Susanne Kjær.